-10% na celou nabídku se slevovým kódem BEMONDI10. Doprava zdarma od 8 000 Kč.

Vrácení a reklamace

Nahrávám...
Možnost vrácení zboží během 14 dnů

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od data přijetí objednaného zboží. Pro využití možnosti práva odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopis zaslaný standardní nebo elektronickou poštou). Doporučujeme využít připravený formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, abyste zaslali informaci týkající se výkonu tohoto práva odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.  Náklady spojené se zasláním vráceného zboží hradí kupující. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti zboží je možné, že budou v případě odstoupení od smlouvy odesílaného zboží náklady za odeslání vyšší, než je obyčejná poštovní zásilka. Dle čl. 38 zákona o právech spotřebitelů, se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje na případy zboží, které bylo vyrobeno na individuální objednávku zákazníka a v případě zboží dodávaného v zapečetěném obalu, které po otevření obalu nelze již vrátit s ohledem na ochranu zdraví a hygieny, pokud byl obal po dodaní otevřen.  Týká se to zejména matrací nabízených naším obchodem. Matrace nemohou být vráceny, protože jsou vybaveny speciálně vybraným obalem nebo mají změněný rozměr – jiný, než je ve standardním ceníku a pokud byla z produktu odstraněna speciální bezpečnostní folie.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vracíme veškeré přijaté platby, včetně platby za úhradu dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vámi vybraného způsobu doručení jiného než nejlevnější obyčejný způsob dodání, který nabízíme), a to okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informování o vašem rozhodnutí o výkonu práva odstoupení od této smlouvy. Vrácení platby bude provedeno stejným způsobem, jaký byl vámi zvolen při první transakci, jedině že byste souhlasili s jiným řešením; v žádném případě vám nebudou v souvislosti s touto vratkou účtovány žádné poplatky. Vrácení platby můžeme pozdržet do doby přijetí vráceného zboží nebo do doby zaslání nám potvrzení o jeho odeslání v závislosti na tom, co nastane jako první. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti zboží prosíme o kontaktování oddělení zákaznického servisu obchodu www.bemondi.pl za účelem konzultace způsobu odeslání zboží. Budete muset uhradit veškeré náklady za vrácení zboží. Jste zodpovědní za snížení hodnoty zboží vyplývající z jeho používání jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení charakteru, vlastností a fungování zboží. 

Možnost podání reklamace

Zákazník, který kupuje zboží za účelem, který nemá souvislost s odbornou nebo podnikatelskou činností (Spotřebitel), má právo podat reklamaci do 2 let od data přijetí zboží, a do jednoho roku ode dne zjištění vady informuje prodávajícího o nesouladu zboží (Občanský zákoník, Sb. Zák. z r. 2014 odst. 121 s pozdějšími změnami). V případě ostatních zákazníků (tj. zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli) jsou platné lhůty vyplývající z předpisů občanského zákoníku v rozsahu ručení za fyzické vady prodané věci. Prodávající informuje oznamovatele o způsobu vypořádání reklamace, a to ve lhůtě 14 dnů od data přijetí reklamace.

Obchod Bemondi garantuje vrácení zakoupeného zboží během 14 dnů a spolehlivé posouzení reklamace.