-10% na celou nabídku se slevovým kódem BEMONDI10. Doprava zdarma od 8 000 Kč.

Obchodní podmínky

Nahrávám...

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Váš zájem o výrobky nabízené internetovým obchodem www.bemondi.cz.

Pro udržení co nejvyšší kvality poskytovaných služeb dovolujeme si Vám níže představit Všeobecné podmínky ve verzi pro spotřebitele a podnikatele. 

Seznamte se, prosím, s obsahem příslušných podmínek ještě před nákupem vybraného zboží. 

Pro přímý přechod na všeobecné podmínky pro spotřebitele klikněte zde.

Pro přímý přechod na všeobecné podmínky pro podnikatele klikněte zde.

Připomínáme, že fyzickým osobám, které vedou podnikatelskou činnost (podnikatelům), a které mají v úmyslu uzavřít smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, ale nemají pro tyto podnikatele odbornou povahu vyplývající zejména z předmětu jimi vykonávané podnikatelské činnosti, jsou jim udělena některá práva určená pro spotřebitele. Proto jsou pro tyto podnikatele určena ustanovení Všeobecných podmínek pro spotřebitele, s výjimkou ustanovení týkajících se záruky za vady zakoupených produktů a služeb.  

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností týkajících se námi nabízených výrobků nebo služeb, či spojených s obsahem Všeobecných podmínek, prosíme o kontakt obsluhy e-shopu.

Jsme Vám k dispozici.

Tým Bemondi

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY E-SHOPU WWW.BEMONDI.PL PRO SPOTŘEBITELE ZE DNE 20. BŘEZNA 2020 

I  Definice

 1. E-shop – internetový obchod, který je IT platformou typu e-commerce nacházející se na adrese www.bemondi.pl a vedený Prodejcem, prostřednictvím kterého může zákazník zadávat objednávky.
 2. Prodávající (Poskytovatel služeb) – BEMONDI sp. z o.o. (spol. s.r.o.) se sídlem ve Varšavě (00-688), ul. Emilie Plater 28, zapsaná do obchodního rejstříku Státního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu, XII Ekonomický odbor Státního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000630651, DIČ: 5223068612, IČ: 365088012, výše základního kapitálu: 50 000,00 polských zlotých, adresa elektronické pošty: kontakt@bemondi.pl, kontaktní telefon: +48 22 750 50 00.
 3. Zákazník – fyzická osoba s plnou právní odpovědností, která má v úmyslu využívat nebo využívá služby nabízené e-shopem, a zejména má v úmyslu uzavřít smlouvu s prodávajícím pro účely, které přímo nesouvisejí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností; nebo fyzická osoba uzavírající smlouvu přímo související s podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro něj nemá odbornou povahu, vyplývající zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti, poskytované na základě ustanovení Živnostenského rejstříku.
 4. Objednávka – prohlášení vůle zákazníka přímo směřující k zavření smlouvy, uvádějící zejména druh a počet zboží, které je nabídkou k uzavření smlouvy.
 5. Zboží – výrobky a služby vztahující se k produktům nabízeným prodávajícím v e-shopu.
 6. Smlouva – smlouva o prodeji zboží ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem, uzavřená na dálku prostřednictvím e-shopu nebo telefonicky.  
 7. Uživatelský účet – panel určený příslušnému zákazníkovi v důsledku správné registrace, kde jsou shromažďovány a uchovávány údaje, zejména údaje týkající se objednávek zákazníka a údaje uvedené při odesílání těchto objednávek a umožňující zákazníkovi sledování statusu objednávky.
 8. Newsletter – informace s novinkami zasílané zákazníkům, kteří se přihlásili k jejich odběru, obsahující marketingový obsah týkající se zboží prodávajícího.
 9. LiveChat – interaktivní okno pro komunikaci sloužící k pokládání otázek týkajících se fungování e-shopu.
 10. Ochrana soukromí – dokument upravující zásady zpracovávání osobních údajů zákazníků e-shopu.
 11. Pracovní den – dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

II Obecná ustanovení

 1. Všeobecné podmínky jsou určeny spotřebitelům (ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku) a fyzickým osobám uzavírajícím smlouvu vázanou přímo na jejich podnikatelskou činnost, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že nesouvisejí s jejich profesní činností a jsou zákazníky e-shopu. 
 2. Fyzickým osobám uzavírajícím smlouvu vázanou přímo na jejich podnikatelskou činnost, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že nesouvisí s jejich profesní činností, neplatí ustanovení týkající se záruky uvedené v bodě XII Všeobecných podmínek a jsou pro ně platná ustanovení Všeobecných podmínek pro podnikatele.
 3. Cílem ustanovení Všeobecných podmínek není vyloučení nebo omezení jakýchkoliv práv zákazníka, na které má právo dle platných právních předpisů. V případě nesouladu ustanovení těchto Všeobecných podmínek s výše uvedenými právními předpisy, mají přednost právě právní předpisy.
 4. Všeobecné podmínky uvádějí pravidla prodeje zboží při použití dálkových komunikačních prostředků prostřednictvím e-shopu (objednávkový formulář, účet uživatele, e-mail) nebo telefonicky, a také zásady používání e-shopu zákazníky a poskytování doplňkových služeb (např. Newsletter, LiveChat).584
 5. Služby poskytované fyzickým osobám jsou určené výhradně osobám, které dosáhly plnoletosti.  
 6. Kontakt na obsluhu e-shopu je možný prostřednictvím e-mailu na adrese: kontakt@bemondi.cz
 7. nebo prostřednictvím telefonní linky: +(420)703645385.
 8. E-shop je v provozu 24 hodin denně po celý rok, avšak vzhledem k nutnosti provádění údržby v rozsahu udržování funkčnosti e-shopu si prodávající vyhrazuje právo na dočasné pozastavení poskytování jednotlivých služeb, o čemž bude zákazníky informovat oznámením na internetových stránkách e-shopu.
 9. Korespondenční adresa, kancelář, showroom: Bemondi sp. z o.o., ul. Bokserska 66A, 02-690 Warszawa. Adresa pro vrácení, sklad: Bemondi sp. z o.o., ul.  Bokserska 64, 02-690 Warszawa.
 10. Pokud z ustanovení Všeobecných podmínek nevyplývá nic jiného, probíhá veškerá komunikace se zákazníkem prostřednictvím jím uvedené e-mailové adresy nebo mobilního telefonu. 
 11. Prodávající je oprávněn uvádět omezení maximálního počtu kusů uvedeného zboží nebo kategorie zboží, na které se objednávka vztahuje. Informace týkající se omezení maximálního počtu uvedeného zboží nebo kategorie zboží jsou dostupné v e-shopu během objednávání.  

III  Poskytování služeb elektronickou cestou

 1. Prodávající poskytuje elektronickou cestou následující služby:
 1. umožňuje prohlížení zboží v e-shopu,
 2. prodej zboží pomocí dálkových komunikačních prostředků e-shopu, tj. pomocí objednávkového formuláře, uživatelského účtu nebo e-mailem,
 3. uživatelský účet,
 4. Newsletter,
 5. LiveChat,
 6. komentování a hodnocení zboží,
 7. kontaktní formulář.

     2. Tyto Všeobecné podmínky jsou podmínkami ve smyslu čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, a prodávající má povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z výše uvedeného zákona.

     3. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem, který poskytovatel služeb používá:

 1. počítač, smartphone nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu;
 2. přístup do elektronické pošty; 
 3. internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 32 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 9 a vyšší, Opera ve verzi 23 a vyšší, Google Chrome ve verzi 37 a vyšší;
 4. doporučované minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; 
 5. doporučované zapnutí možnosti ukládání souborů cookies a obsluhy Javascript v internetovém prohlížeči;
 6. minimálně jeden ze standardních programů pro otevírání souborů typu: PDF.
 7. Podrobné podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování jednotlivých služeb elektronickou cestou jsou obsaženy v další části těchto Všeobecných podmínek.
 8. Poskytovatel služeb zajistí zákazníkovi možnost kdykoliv končit využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou.
 9. Zakázáno je přidávání obsahu nezákonné povahy.
 10. Zákazník je povinen používat e-shop způsobem, který je v souladu s právními předpisy a dobrými mravy a dodržovat osobní práva a práva intelektuálního vlastnictví třetích osob. 
 11. Zákazník je povinen uvádět své údaje dle skutečného stavu.  
 12. Poskytovatel služeb podniká kroky za účelem zajištění správného fungování e-shopu, a to v takovém rozsahu, jaký vyplývá z aktuálních technických znalostí a zavazuje se k okamžitému odstranění poruch ve fungování e-shopu, které mu byly zákazníky oznámeny.
 13. Zákazník může poskytovatele služeb informovat o všech poruchách ve fungování e-shopu (reklamace) a zasílat veškeré své názory a žádosti týkající se fungování e-shopu.
 14. Zákazník může hlásit reklamace, vyjadřovat své názory a žádosti prostřednictvím e-mailových zpráv na adresu poskytovatele služeb, která je uvedena v bodu I odst. 2 Všeobecných podmínek.
 15. Porušují-li obsahy zveřejněné na internetových stránkách e-shopu osobní práva zákazníka nebo jiné osoby, mohou tyto osoby potenciální narušení hlásit poskytovateli služeb, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu poskytovatele služeb, která je uvedena v bodu I odst. 2 Všeobecných podmínek.
 16. Po přijetí reklamace nebo oznámení o potenciálním porušení, zahájí poskytovatel služeb neprodleně nezbytné kroky pro odstranění poruch ve fungování e-shopu nebo odstranění obsahu z e-shopu, který je příčinou takového narušení. 
 17. Poskytovatel služeb odpovídá za obsah zveřejněný zákazníky, pokud obdrží oznámení o jejich nezákonnosti v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.
 18. V případě přijetí oznámení o nezákonně umístěném obsahu si poskytovatel služeb vyhrazuje právo na odstranění komentářů zákazníků, zejména ve smyslu nevhodného obsahu nebo takového, který může stanovit porušení platných právních předpisů, kdy bylo na základě oznámení třetích osob nebo příslušných orgánů uznáno, že mohou být porušením platných právních předpisů.
 19. Poskytovatel služeb není povinen publikovat obsahy zveřejněné zákazníky, a to zejména a v případě, kdy jsou tyto obsahy nevhodné, poškozují zájmy poskytovatele služeb nebo takové, které mohou být porušením platných právních předpisů.

IV  Postup pro zadávání objednávek

 1. Informace o zboží obsahující jeho cenu a popis, včetně technických parametrů jsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 Občanského zákoníku.
 2. Prodávající ve formě přílohy ke Všeobecným podmínkám připojuje v e-shopu dokument informující zákazníka o typických vlastnostech jednotlivého zboží, jakož i informace o doporučených způsobech používání zboží, s nimiž se zákazník musí seznámit ještě před zadáním objednávky.
 3. Nabídka k uzavření smlouvy je závazná do chvíle, kdy ji prodávající z e-shopu neodstraní nebo neinformuje zákazníky o tom, že je zboží nedostupné.
 4. Cena zboží viditelná v e-shopu je uvedená v českých korunách a je včetně DPH. Cena neobsahuje případné náklady na dopravu, platbu, anebo související služby (např. montáž), které jsou uváděny nebo určeny prodávajícím během zadávání objednávky.
 5. Cena a všechny náklady, o nichž se hovoří ve výše uvedeném odstavci, jsou závazné ve chvíli zadání objednávky zákazníkem a nezmění se bez ohledu na změny ceny v e-shopu, které se mohou objevit ve smyslu jednotlivého zboží po zadání objednávky zákazníkem. 
 6. Zákazníkem zavedené nebo uvedené kontaktní údaje určují, kdo bude kupujícím zboží (smluvní stranou), a kromě toho bude v případě pochybností uvedená adresa bydliště nebo adresa firmy nacházející se v kontaktních údajích zároveň dodací adresou zakoupeného zboží, a e-mailová adresa bude využívána pro komunikaci se zákazníkem týkající se realizace objednávky a jiných služeb poskytovaných elektronickou cestou.
 7. Objednávky, v nichž byly nesprávně vyplněny nebo uvedeny kontaktní údaje (neexistující e-mail nebo chybějící telefonní číslo), nebudou vyřízeny.
 8. Prodávající umožňuje zadání objednávky prostřednictvím: a) uživatelského účtu; b) objednávkového formuláře; c) e-mailové zprávy; d) telefonního kontaktu.
 9. Objednávky zadané v sobotu, neděli a jiné dny, které jsou státními svátky, budou vyřízeny první pracovní den následující po dni, v němž byla objednávka zadána, ledaže by něco jiného vyplývalo z obsahu Všeobecných podmínek. 

V  Registrace uživatelského účtu 

 1. Prodávající umožňuje zákazníkovi bezplatnou registraci uživatelského účtu při každé návštěvě e-shopu a přímo během zadávání objednávky.
 2. Registrace probíhá prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Zákazník vyplňuje registrační formulář v souladu s návodem, kde mimo jiné uvede: adresu elektronické pošty, název uživatele účtu (login / přihlašovací jméno) a heslo pomocí něhož se bude zákazník přihlašovat na svůj účet, jakož i jméno a příjmení.
 3. Pro účely založení uživatelského účtu zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, Ochranou soukromí a souhlasí s jejich obsahem, má rovněž možnost souhlasit s jinými dobrovolnými souhlasy týkajícími se marketingové činnosti prodávajícího.
 4. V důsledku správného uvedení výše uvedených registračních údajů do formuláře a výběrem možnosti „založit účet“, e-shop vygeneruje a odešle zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu automatickou zprávu, která obsahuje informace o způsobu aktivace účtu.
 5. Při zadávání obsahu hesla by měl zákazník zohlednit skutečnost, že pro zvýšení úrovně zabezpečení se musí heslo skládat z minimálně 6 znaků, z nichž jeden znak musí být číslo. Heslo je důvěrnou informací výhradně pro zákazníka. Zákazník je povinen stanovit heslo způsobem znemožňujícím jeho odhalení třetími osobami. Zákazník nesmí zpřístupňovat obsah přihlašovacího jména a hesla třetím osobám.
 6. Zákazník je odpovědný za zpřístupnění hesla jiným subjektům, zejména je povinen uhradit veškeré náklady za všechny objednávky zadané prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla k uživatelskému účtu, jedině že by k zadání objednávky prostřednictvím účtu nedošlo ze zavinění zákazníka (např. hackerským útokem). Zákazník si může heslo změnit ve svém účtu.
 7. Ve chvíli potvrzení registrace (aktivace účtu) dochází k uzavření smlouvy mezi registrovaným subjektem (uživatelem účtu) a prodávajícím, jehož předmětem jsou služby týkající se uživatelského účtu poskytované dle podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.
 8. Zákazník může kdykoliv odstoupit od poskytovaných služeb e-shopu pomocí zrušení založeného účtu, což nemá však vliv na objednávky zadané prostřednictvím tohoto účtu.
 9. Prodávající může účet uživatele odstranit s okamžitou platností, pokud jeho uživatel porušuje ustanovení Všeobecných podmínek nebo obecně platných právních předpisů s tím, že uvede příčinu odstranění tohoto účtu.
 10. Prodávající umožňuje současné založení uživatelského účtu a zadání objednávky.

VI Objednávka pomocí objednávkového formuláře a uživatelského účtu

 1. Za účelem zahájení procesu zadání objednávky si zákazník vybírá zboží dostupné v e-shopu a vkládá jej do virtuálního „košíku“. Zákazník může v nákupu pokračovat a provádět příslušné změny ve zboží ve virtuálním košíku nebo přejít do etapy dokončení objednávky pomocí tlačítka „Přejít k pokladně“.
 2. Objednávku zákazník dokončí interaktivním formulářem dostupným na internetových stránkách e-shopu nebo potvrdí údaje shromážděné v rámci uživatelského účtu. 
 3. Pro dokončení objednávky vyplní zákazník formulář dle pokynů, kde uvede mj.: identifikační údaje, číslo kontaktního telefonu, e-mailovou adresu, adresu dodání, údaje na fakturu, metodu dodání, pokud tyto údaje nebyly již doplněny v rámci uživatelského účtu.
 4. Uvedené údaje zákazník potvrzuje vždy v etapě shrnutí objednávky a vybírá způsob platby.
 5. Zákazník potvrzuje seznámení se s těmito Všeobecnými podmínkami, Ochranou soukromí a souhlasí s jejich obsahem, rovněž má možnost vyjádřit další dobrovolné souhlasy týkající se marketingové činnosti prodávajícího.
 6. Zadání objednávky na zboží prostřednictvím objednávkového formuláře a uživatelského účtu je možné po dokončení celého procesu zadání objednávky (popsáno v bodě 1-5) a po kliknutí na tlačítko „objednat a zaplatit“, což se rovná uzavření smlouvy. 
 7. Zákazník provádí platby způsobem předepsaným pro platební službu, uvede informace týkající se platební karty (vztahuje-li se na vybraný způsob platby) nebo postupuje v souladu s instrukcemi uvedenými na stránkách operátora platebních služeb. Podmínky plateb jsou uvedeny v bodě IX Všeobecných podmínek.
 8. Po potvrzení objednávky s povinností zaplatit, prodávající potvrdí zákazníkovi podmínky uzavřené smlouvy, které budou zákazníkovi zaslány prostřednictvím elektronické pošty na e-mail, nejpozději spolu s informací o přijetí objednávky k realizaci.
 9. Neprodleně po obdržení informace o úhradě objednávky prodávající prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijatou platbu zákazníka a informuje jej o přijetí objednávky k realizaci.
 10. Zaměstnanec e-shopu může zákazníka kontaktovat telefonicky v případě jakýchkoliv dotazů nebo případných pochybností.

VII Objednávka prostřednictvím telefonického kontaktu

 1. Prodávající poskytuje následující telefonní čísla k zadávání objednávek: (420)703645385‎ – dostupná od pondělí do pátku v době od 8:00 do 19:00 (s výjimkou státních svátků jiných než neděle, poplatek za hovor je standardní – dle ceníku operátora).  
 2. Objednávky zadané prostřednictvím telefonu musí obsahovat minimálně ustanovení týkající se objednávaného zboží, tj. název, počet a jeho cenu, a také jiná doplňková ustanovení, tj. místo dodání, způsob platby a kontaktní údaje zákazníka, včetně e-mailové adresy.
 3. Prodávající informuje zákazníka o ceně zboží, o které má zákazník zájem, zjišťuje jeho dostupnost, představuje základní informace o způsobech platby, dodání, právních důsledcích uzavření smlouvy a odpovídá na eventuální otázky, a poskytuje jasné, srozumitelné a nezavádějící informace v českém jazyce.
 4. Prodávající kontroluje náklady dodání za objednané zboží na základě adresy uvedené zákazníkem.
 5. Po objasnění obsahu objednávky informuje prodávající o celkových nákladech za objednávku.   
 6. Pokud zákazník neuvede v objednávce lhůtu, během níž bude očekávat od prodávajícího odpověď, objednávka zadaná tímto způsobem pro něj nebude závazná, pokud nebude okamžitě přijata prodávajícím.
 7. Prodávající potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku a obsah nabízené smlouvy a také zásady pro platby, a to zasláním e-mailové zprávy spolu s informacemi o nutnosti potvrzení objednávky zákazníkem s povinností úhrady, seznámení se s Všeobecnými podmínkami a Ochranou soukromí a jejich následným potvrzením, v důsledku čehož dojde k uzavření smlouvy.
 8. Ve chvíli zadání objednávky s povinností úhrady ze strany zákazníka v souladu s výše uvedeným odstavcem dojde k uzavření smlouvy.
 9. Nepotvrdí-li zákazník objednávku s povinností úhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne přijetí informace o nutnosti potvrzení ze strany zákazníka objednávky s povinností úhrady, bude objednávka stornována.  
 10. Po potvrzení objednávky s povinností úhrady potvrdí prodávající zákazníkovi podmínky uzavřené smlouvy, které zákazníkovi zašle prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději spolu s informací o přijetí objednávky k realizaci.
 11. Ihned po přijetí informace o úhradě objednávky potvrdí prodávající prostřednictvím elektronické pošty o přijetí platby od zákazníka a informuje o přijetí jeho objednávky k realizaci.
 12. Zaměstnanec e-shopu může zákazníka telefonicky kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností.
 13. Zaznamenání, zajištění a zpřístupnění obsahu uzavřené smlouvy zákazníkovi následuje prostřednictvím těchto Všeobecných podmínek a Ochrany soukromí na internetových stránkách e-shopu, zákazníkovi je zaslána e-mailová zpráva, o níž se hovoří v tomto výše uvedeném paragrafu, zaznamenáním a uložením prohlášení o zadání objednávky s povinností úhrady v e-shopu, a také připojením stvrzenky o nákupu zboží k zásilce. 
 14. Obsah smlouvy je dodatečně zaznamenán a zajištěn v IT systému e-shopu.
 15. Pokud zákazník při zadání telefonické objednávky neuvede adresu elektronické pošty, dodává prodávající zboží spolu s podepsanými dokumenty ze strany prodávajícího, a sice: Smlouva, Všeobecné podmínky, Ochrana soukromí, které budou připraveny k podpisu zákazníkem. V takovém případě je smlouva uzavřena ve chvíli podpisu výše uvedených dokumentů ze strany zákazníka pod podmínkou, že bude jeden exemplář dokumentů určených prodávajícímu předán kurýrovi.

VIII Objednávka prostřednictvím e-mailové zprávy

 1. Prodávající poskytuje následující e-mailovou adresu k zadávání objednávek: kontakt@bemondi.cz.
 2. Objednávka zadaná prostřednictvím e-mailové zprávy musí uvádět minimálně základní ustanovení týkající se objednávaného zboží, tj. název, počet a jeho cenu, a také jiná doplňková ustanovení, tj. místo dodání, způsob platby a kontaktní údaje zákazníka, včetně e-mailové adresy. 
 3. Pokud zákazník neuvede v objednávce lhůtu, během níž bude očekávat od prodávajícího odpověď, objednávka zadaná tímto způsobem pro něj nebude závazná, pokud nebude okamžitě přijata prodávajícím. 
 4. Prodávající potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky spolu s informacemi o nutnosti potvrzení objednávky zákazníkem s povinností úhrady, seznámení se s Všeobecnými podmínkami a Ochranou soukromí a jejich následným potvrzením, v důsledku čehož dojde k uzavření smlouvy.
 5. Ve chvíli zadání objednávky s povinností úhrady ze strany zákazníka v souladu s výše uvedeným odstavcem dojde k uzavření smlouvy.
 6. Nepotvrdí-li zákazník objednávku s povinností úhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne přijetí informace o nutnosti potvrzení ze strany zákazníka objednávky s povinností úhrady, bude objednávka stornována.
 7. Po potvrzení objednávky s povinností úhrady potvrdí prodávající zákazníkovi podmínky uzavřené smlouvy, které zákazníkovi zašle prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději spolu s informací o přijetí objednávky k realizaci.
 8. Ihned po přijetí informace o úhradě objednávky potvrdí prodávající prostřednictvím elektronické pošty o přijetí platby od zákazníka a informuje o přijetí jeho objednávky k realizaci.
 9. Veškerá korespondence prodávajícího a zákazníka bude probíhat prostřednictvím e-mailových zpráv, což však nevylučuje právo zákazníka kontaktovat prodávajícího také jiným způsobem.
 10. Zaměstnanec e-shopu může zákazníka telefonicky kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností.
 11. Zaznamenání, zajištění a zpřístupnění obsahu uzavřené smlouvy zákazníkovi následuje prostřednictvím těchto Všeobecných podmínek a Ochrany soukromí na internetových stránkách e-shopu, zákazníkovi je zaslána e-mailová zpráva, o níž se hovoří v tomto výše uvedeném paragrafu, zaznamenáním a uložením prohlášení o zadání objednávky s povinností úhrady v e-shopu, a také připojením stvrzenky o nákupu zboží k zásilce. 
 12. Obsah smlouvy je dodatečně zaznamenán a zajištěn v IT systému e-shopu. 

IX Platby

 1. Prodávající poskytuje v e-shopu následující způsoby platby:

      a) hotově nebo platební kartou v kanceláři prodávajícího, a to nejpozději ve chvíli vlastního odběru ze skladu prodávajícího nebo jiného místa uvedeného při zadávání objednávky – realizace objednávky se zahajuje po ukončení procesu zadávání objednávky;

      b) převodem – ve formě platby předem – realizace objednávky je zahájena po zaúčtování úhrady na bankovním účtu prodávajícího (prodávající nevyžaduje zasání potvrzení o úhradě na bankovní účet);

      c) Blue Media – systém zabezpečených internetových plateb – realizace objednávky je zahájena po přijetí potvrzení o správném provedení operace od platebního operátora;

      d) dobírkou nebo platební kartou – zboží musí být uhrazeno přepravci hotově nebo platební kartou ve chvíli dodání zboží – realizace objednávky je zahájena po ukončení procesu zadávání objednávky. V případě výběru platební metody, o níž se hovoří ve výše uvedeném odst. 1 písm. a) a d), kdy si zákazník vlastním přičiněním zboží nepřevzal, má prodávající právo objednávku po uplynutí 3-denní lhůty stornovat, a to počínaje ode dne, kdy Prodávající získal zboží zpět od přepravce nebo po uplynutí lhůty pro osobní odběr zboží.  

    2. Prodávající může se zákazníkem dohodnout opětovné dodání nebo osobní odběr za podmínky, že bude osobní odběr nebo opětovné dodání zboží uhrazeno předem.Výše uvedená ustanovení odst. 2 a 3 nevylučují možnost prodávajícího požadovat od zákazníka úhradu objednaného zboží i úhradu škody vzniklé za nerealizované dodání nebo objednávku (zejména náklady za nerealizovanou zásilku z důvodu zákazníka) zásilky).

    3. V případě výběru platební metody, o níž se hovoří ve výše uvedeném odst. 1 písm. b) musí být platba provedena během 7 pracovních dnů na bankovní účet uvedený v e-mailové zprávě, v níž je potvrzena zadaná objednávka. Po uplynutí výše uvedené lhůty má prodávající právo objednávku stornovat nebo požadovat úhradu za objednané zboží. 

    4. V případě výběru platební metody, o níž se hovoří ve výše uvedeném odst. 1 písm. c) informuje prodávající zákazníka o chybějící platbě a vyznačí mu náhradní termín úhrady, rovněž může informovat o jiných způsobech platby. Po uplynutí nového termínu úhrady může prodávající objednávku stornovat nebo požadovat úhradu za objednané zboží. 

   5. Bude-li nutné vrátit finanční prostředky za transakci provedenou platební kartou zákazníka, uskuteční prodávající vrácení částky na bankovní účet přiřazený k platební kartě.

   6. Provede-li zákazník platbu za část objednávky (s výjimkou hotovostních plateb, platby platební kartou na dobírku nebo při vlastním odběru), informuje e-shop zákazníka o chybějící platbě a stanoví mu nový termín pro doplacení objednávky. Po uplynutí této lhůty má prodávající právo objednávku stornovat nebo požadovat úhradu za objednané zboží. V případě stornování objednávky budou uhrazené finanční prostředky za zboží vráceny zákazníkovi, a to formou odpovídající vybranému způsobu platby. 

   7. V případě výběru platební metody, o níž se hovoří ve výše uvedeném odst. 1 písm. b) - d) může zákazník požadovat dokladování prodeje fakturou a souhlasit se zasláním faktury elektronickou cestou. Vybere-li si zákazník možnost uvedenou v tomto odstavci, zašle prodávající zákazníkovi elektronickou fakturu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Elektronické faktury jsou vystavovány ve formátu pdf. 

  8. Výše uvedená ustanovení odst. 9 se netýkají prodeje s dodáním mimo území České republiky (zásilkový prodej). V případě takového prodeje vystaví prodávající zákazníkovi fakturu. Bude-li zákazník souhlasit, faktura bude mít elektronickou formu a bude zaslání na e-mailovou adresu zákazníka.  

  9. Zákazník má možnost odvolat souhlas, o němž se hovoří ve výše uvedeném odstavci 9 a 10, a to kdykoliv zaslání e-mailové zprávy prodávajícímu.  

  10. Souhlas zákazníka s vystavováním a zasíláním faktur v elektronické formě nevylučuje právo prodávajícího na vystavování a zasílání účetních dokladů, včetně faktur a paragonů v papírové verzi. 

  11. Pravidla elektronických plateb prostřednictvím Blue Media jsou dostupné na internetových stránkách https://bluemedia.pl/. 

  12. Službu elektronických plateb realizuje: Blue Media Spółka Akcyjna (akciová společnost) se sídlem v Sopotu, ul. Powstańców Warszawy 6, PSČ: 81-718, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Gdańsk-Północ v Gdaňsku, VIII Ekonomický odbor Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000320590, DIČ 585-13-51-185, IČ 191781561, se základním kapitálem ve výši 2 000 000 PLN (plně splaceným), pod dohledem Komise pro Finanční dozor a zapsané do státního rejstříku platebních institucí pod číslem IP17/2013.

  13. Pravidla plateb platební kartou pomocí platebních terminálů využívaných prodávajícím prostřednictvím PaySquare jsou dostupné na internetových stránkách https://epayment.pl.worldline.com/.

  14. Službu platby platební kartou v místě odběru na ul. Bokserska 66A ve Varšavě realizuje: PaySquare Spółka Europejska (evropská společnost) se sídlem v 3526 LB Utrecht, Eendrachtlaan 315 (Holandsko), zapsaná do Obchodního rejstříku Obchodní komory Utrechtu pod číslem 30196418, vystupující v Polsku jako PaySquare SE Spółka Europejska (evropská společnost), Pobočka v Polsku, Al. Niepodległości 124, kancelář č. 23, 02-577 Varšava, („PaySquare”). PaySquare je zapsána do rejstříku platebních institucí Nizozemské národní banky (rejstřík je dostupný na stránkách www.dnb.nl) a je oprávněn poskytovat služby uvedené ve Všeobecných podmínkách na základě povolení Nizozemské národní banky. PaySquare poskytuje služby na území Polské republiky na základě oznámení této skutečnosti Nizozemskou národní bankou ze dne 31.12.2013 předloženého Komisi pro Finanční dozor.

X  Doba realizace objednávky a dodání

 1. U každého zboží je uvedena předpokládaná doba realizace objednávky. Není-li doba realizace objednávky uvedena, předpokládá se termín 5-15 pracovních dnů. Doba realizace objednávky záleží na dostupnosti příslušného zboží.  
 2. Doba realizace objednávky to je čas počínaje od chvíle zaúčtování platby nebo dle bodu IX odst. 1 Všeobecných podmínek, až do chvíle předání objednávky ze skladu prodávajícího přepravci, který realizuje dodání, nebo zpřístupnění zboží k osobnímu odběru (zahrnuje kompletaci objednávky, přípravu k odeslání/vydání, dohodnutí termínu dodání se zákazníkem).
 3. Prodávající nabízí také prodej zboží s prodlouženou dobou dostupnosti Zboží. Tato informace je uvedena vždy na produktové kartě příslušného zboží. Ve vztahu k tomuto zboží musí být doba realizace objednávky prodloužena o dobu dostupnosti příslušného zboží.
 4. Prodávající poskytuje následující způsoby dodání zboží: a) prostřednictvím přepravních firem, b) pomocí vlastní dopravy prodávajícího, c) osobním odběrem zákazníka – místo odběru je určeno během zadávání objednávky.
 5. Vzhledem k charakteru zboží je termín dodání stanoven individuálně se zákazníkem s výhradou níže uvedených odstavců. 
 6. Dodání proběhne během 5-15 pracovních dnů od chvíle přípravy zboží k odeslání.  
 7. Dodání nezahrnuje službu výnosu zboží do prostor zákazníka. Vydání zboží proběhne před prostory zákazníka. 
 8. Případné náklady za dopravu uvedené během zadávání objednávky se týkají dodání na území České republiky.
 9. V případě dodání zboží na území České republiky nabízí prodávající bezplatné dodání zboží uvedeným způsobem, je-li celková hodnota zboží v objednávce minimálně ve výší 8.000 (slovy: osm tisíc) českých korun. V případě, dojde-li k situaci uvedené ve Všeobecných podmínkách (např. částečné storno objednávky), a celková hodnota objednávky bude nižší než 8.000 (slovy: osm tisíc) českých korun, ustanovení o bezplatném dodání nebudou použita a zákazník bude povinen uhradit náklady za dodání zboží dle platného ceníku nacházejícího se na stránkách e-shopu a v objednávkovém formuláři.
 10. V případě zahraničního dodání je zákazník povinen před zadáním objednávky kontaktovat servis e-shopu, a to za účelem stanovení možnosti případného dodání a výpočtu nákladů za dopravu. Nebude-li dohodnut způsob a náklady za dopravu do zahraničí, bude se jednat o významný nedostatek v objednávce a nedojde k uzavření smlouvy, jedině že by prodávající se zákazníkem opětovně stanovil podmínky objednávky. 
 11. Objednávka na zboží s různými dobami realizace objednávky a dodání zboží je zasílána až po kompletaci celé objednávky, tzn. po uplynutí nejdelší u zvedených dob realizace objednávky a dodání zboží, jedině že by prodávající se zákazníkem dohodl jinou lhůtu pro dodání zboží.

XI Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení jakéhokoliv důvodu.  
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy se stal zákazník majitelem zboží nebo kdy třetí osoba, jiná než přepravce a uvedená zákazníkem, se stala majitelem zboží.
 3. Pro využití práva na odstoupení od smlouvy je zákazník povinen informovat prodávajícího (adresa pro vrácení zboží: Bemondi sp. z o.o. (spol. s.r.o.), ul. Bokserska 64, 02-690 Varšava, adresa elektronické pošty: kontakt@bemondi.pl, kontaktní telefon: +48 22 750 50 00) o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy cestou jednoznačného prohlášení, a to jedním z následujícím způsobů:
 1. písemně na adresu: ul. Bokserska 66A, 02-690 Warszawa,
 2. elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@bemondi.pl,
 3. telefonicky na čísle: +48 22 750 50 00.
 1. Zákazník může využít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný na stránkách e-shopu v záložce „formuláře odstoupení od smlouvy“.
 2. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby zákazník zaslal informaci týkající se uplatnění jeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.   
 3. Právo odstoupení od smlouvy zákazníkovi nenáleží ve smyslu smlouvy: 
  1. o poskytování služeb, pokud prodávající plně provedl službu se souhlasem zákazníka, který byl před zahájením poskytování služby informovat o tom, že po splnění poskytování služby ze strany prodávajícího, ztrácí zákazník právo na odstoupení od smlouvy;
  2. kde cena nebo odměna závisí na výkyvech finančního trhu, na který nemá prodávající vliv a které se mohou vyskytnout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. v níž je předmětem smlouvy nezpracované zboží, vyrobené dle specifikace zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. v níž je předmětem poskytování věc dodávaná v zajištěném balení, které nelze po otevření z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, byl-li obal otevřen po dodání takového zboží;
  5. v níž je předmětem zboží, které bylo po dodání vzhledem ke svému charakteru neoddělitelně spojeno s jinými předměty;
  6. v níž zákazník vysloveně požadoval, aby k němu prodávající přijel za účelem provedení rychlé opravy nebo údržby; pokud prodávající navíc poskytoval jiné služby než ty, jejichž provedení zákazník požadoval nebo dodává zboží jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, náleží zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy související s dalším zbožím;
  7. uzavřené cestou veřejné dražby.

XII Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající zákazníkovi okamžitě všechny platby získané od zákazníka, včetně nákladů za dodání zboží (s výjimkou dalších nákladů vyplývajících ze zákazníkem vybraného způsobu dodání jiného než je nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím), nejpozději však 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí zákazníka o výkonu práva odstoupení od této smlouvy. 
 2. Vrácení platby prodávající provedení prostřednictvím stejného způsobu platby, jaká byla vybrána zákazníkem v případě první transakce, jedině že by zákazník souhlasil s jiným řešením.   
 3. V každém případě zákazník nehradí žádné poplatky v souvislosti s takovým vrácením.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na pozdržení vrácení platby do doby obdržení zboží nebo do chvíle dodání dokladu o jeho odeslání, podle toho, co nastoupí dříve.
 5. Obdržel-li zákazník zboží v souvislosti se smlouvou, je povinen zboží ihned odeslat nebo předat prodávajícímu na adresu: Bemondi sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa, v každém případě však nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy zákazník informoval o odstoupení od smlouvy. 
 6. Lhůta byla splněna, pokud zákazník zboží odeslal před uplynutím 14denní lhůty.
 7. Zákazník hradí náklady za vrácení zboží. Výše takových nákladů je odhadována na maximální částku cca 3.500 českých korun za kus. Náklady za vrácení zboží jsou stanoveny především rozměry zboží a vzdáleností místa, v jaké se zboží nachází od skladu prodávajícího. Maximální odhadovaná výše těchto nákladů se týká vrácení zboží na území České republiky. V případě objednávky mimo Českou republiku bude zákazník informován o odhadovaných nákladech za vrácení zboží během zadávání objednávky.
 8. Zákazník je zodpovědný za snížení hodnoty zboží vyplývající z jeho použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování zboží.
 9. V případě potřeby vrácení zboží velký rozměrů musí zákazník prodávajícího kontaktovat s předstihem.

XIII Proces podávání a realizace reklamace a zásady odpovědnosti 

 1. Obchod se zavazuje dodat zboží bez vad. Výjimkou je zboží, které ve svém popise uvádí fyzické vady. V tomto rozsahu je odpovědnost prodávajícího vyloučena.
 2. V případě dodání zboží zákazníkovi prostřednictvím přepravní firmy nebo pomocí prodávajícího, je zákazník povinen zboží zkontrolovat v době převzetí a způsobem předpokládaným v případě zásilek tohoto druhu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození zboží, je povinen učinit nezbytné kroky k určení odpovědnosti přepravce.  
 3. Zákazník je povinen nahlásit prodávajícímu reklamace, a informovat ho o všech vadách zboží – před zahájením montáže zboží.  
 4. V případě zjištění vad na zboží, dle zásad uvedených v čl. 561 a násl. Občanského zákazníka, pak zákazník nakupující zboží může požadovat: a) opravu zboží, b) výměnu zboží za zboží v bezvadném stavu, c) snížení ceny zboží, d) nebo může odstoupit od smlouvy.
 5. Zákazníci mají nárok na podání reklamace v rozsahu záruky za fyzické vady prodávaného zboží v souladu s Občanský zákoníkem s ohledem na ustanovení týkající se spotřebitelů.   
 6. Reklamace lze podávat prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky a písemně. Kontaktní údaje prodávajícího za účelem podávání reklamací byly uvedeny v bodě I Všeobecných podmínek.
 7. Reklamace musí obsahovat: a) údaje osoby nebo subjektu podávajícího reklamaci (jméno a příjemní nebo úplný název, kontaktní údaje), b) uvedení důvodu reklamace (včetně podrobného popisu zjištěných vad a dat jejich zjištění, je-li relevantní), b) označení objednávky, které se reklamace týká, c) obsah žádosti.
 8. V případě reklamace zboží realizované prostřednictvím elektronické pošty musí zákazník k popisu zjištěných vad připojit fotodokumentaci zobrazující reklamovanou vadu (ideálně v jpg. formátu), což není povinné.
 9. Prodávající se k reklamaci vyjádří ve lhůtě 14 dnů od data přijetí správně zhotovené reklamace v souladu s výše uvedenými odstavci.  Pokud se prodávající nevyjádří k reklamaci ve výše uvedené lhůtě, znamená to, že byla reklamace ze strany prodávajícího uznána.
 10. Prodávající odpovídá za záruku, došlo-li ke zjištění vady před uplynutím dvou let od vydání zboží zákazníkovi. 

 

XIV Záruky

 1. Na zboží nabízené prodávajícím se může vztahovat záruka udělená výrobcem nebo jiným třetím subjektem (garantem) nebo jinými poprodejními službami. Prodávající neposkytuje žádnou záruku na jakékoliv nabízené zboží ani neposkytuje poprodejní služby. 
 2. Nároky vyplývající ze záruky musí být uplatněny v souladu s podmínkami nacházejícími se v záručním listu nebo záručním prohlášení garanta. Záruka (vztahuje-li se na zboží) nezakazuje, neomezuje ani neruší práva zákazníka vyplývající z předpisů o záruce na vady na prodaném zboží s ohledem na ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

 

XV Mimosoudní způsoby řešení reklamací, vymáhání nároků a pravidla přístupu k těmto postupům

 1. Podrobné informace týkající se možnosti využití mimosoudního řešení reklamací, vymáhání nároků a pravidel přístupu k těmto postupům ze strany zákazníka jsou dostupné v sídlech a na internetových stránkách okresních (městských) ombudsmanů pro spotřebitele, sociálních organizací, jejichž úkolem je ochrana spotřebitele, Krajských inspektorátů obchodní inspekce a na následujících internetových adresách Úřadů pro ochranu konkurence a spotřebitelů: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Pokud tato povinnost nevyplývá přímo z platných právních předpisů prodávající nevyužívá mimosoudních způsobů řešení stížností a vymáhání nároků, a nevyužívá mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 3. Zákazník může požadovat mimosoudní řešení sporu se společností u subjektu oprávněného k řešení sporů tohoto druhu (v případě, kdy charakter sporu uvádí, že je subjekt oprávněný k řešení takového sporu), dle podmínek a ve lhůtě uvedené právními předpisy zákona ze dne 23.09.2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Sb. zák. 2016 odst. 1823, se zm.). Předseda Úřadu pro ochranu konkurence a spotřebitelů vede registr oprávněných subjektů.
 4. Zákazník má právo podat stížnost/reklamaci mj. prostřednictvím unijní internetové platformy ODR dostupné na internetové stránce (platforma ODR slouží k řešení sporů vyplývajících z tuzemských nebo přeshraničních smluv uzavíraných přes internet): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. Prodávající neuplatňuje kodex správné praxe ve smyslu čl. 2 bodu 5 zákona ze dne 23. srpna 2007 o boji proti nekalým obchodním praktikám.

XVI Doplňkové služby

 1. Každý zákazník má možnost bezplatné odebírat newsletter e-shopu.  
 2. Zákazníkovi bude newsletter zasílán elektronickou cestou na uvedenou e-mailovou adresu, jestliže vysloví dobrovolný souhlas se zpracováváním osobních údajů v tomto účelu a na zasílání korespondence elektronickou cestou ze strany prodávajícího.  
 3. Zákazník může kdykoliv rezignovat z odebírání newsletteru (kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zasílané korespondenci nebo kontaktováním prodávajícího).
 4. Prodávající umožňuje zákazníkům, kteří mají založen účet uživatele, aby umísťovali své názory a komentáře ke zboží na k tomu určeném místě v e-shopu.
 5. Na umísťování názorů a komentářů zákazníkem platí ustanovení bodu III odst. 12 – 16 Všeobecných podmínek.
 6. Prodávající poskytuje zákazníkům bezplatné interaktivní okno ke komunikaci (LiveChat) sloužící k pokládání otázek týkajících se e-shopu. Veškeré odpovědí z LiveChatu mají pouze informativní charakter a nejsou obsahem nabídky nebo smlouvy.
 7. Zákazník může kdykoliv přerušit službu LiveChat uzavřením interaktivního komunikačního okna.
 8. Služba kontaktního formuláře spočívá v odesílání zprávy prodávajícímu prostřednictvím formuláře umístěného na e-shopu. Kdykoliv je možné zrušení bezplatné služby kontaktního formuláře a spočívá pouze v přerušení odesílání dotazů prodávajícímu. 

XVII Montážní služby

 1. Prodávající nabízí v rámci jednotlivých objednávek službu montáže zboží.
 2. Cena za montážní službu bude uvedena nebo dohodnuta s prodávajícím během zadávání objednávky.  
 3. Montážní služba nezahrnuje výnos zboží do prostor uvedených zákazníkem.
 4. Montáž zboží následuje ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem, nejpozději však během 3 pracovních dnů ode dne dodání zboží.  
 5. Doba realizace montážní služby závisí na počtu montovaného nábytku a podmínek prostor, neměla by však přesáhnout 2 pracovní dny.
 6. Za účelem přípravy montážní služby je zákazník v dohodnutém termínu povinen: zpřístupnit montážní firmě zajištěný prostor s dostatečně velkým povrchem, kde má dojít k montáži zboží a zajistit prostor před mechanickými poškozeními, které by mohly vzniknout v důsledku výnosu zboží a zajistit cestu vedoucí od vstupu až do prostoru, v němž bude zboží montováno (stěny, stropy, podlahy, výtahy).  
 7. Prostor musí být dostatečně izolován (utěsněná střecha, okna, strop) a musí být zajištěna dostatečná vlhkost a pokojová teplota.   Konstrukce stěn musí umožňovat bezpečnou montáž zboží, které vyžaduje trvalé připevnění ke stěně – podrobnosti v tomto rozsahu jsou obsaženy v příloze ke Všeobecným podmínkám. Podlaha musí být rovná, bez nerovností a sklonů po celé ploše zástavby. Stěny musí mít pravé úhly, a to jak vertikálně, tak i horizontálně.
 8. Zákazník se zavazuje předat montážní firmě kompletní zboží určené k montáži, komplet dokumentů týkajících se zboží a informace (včetně plánu rozmístění zboží v místnostech, jakékoliv potíže bránící v realizaci služby). 
 9. Zákazník se zavazuje, že bude přítomný během realizace montážní služby a bude spolupracovat s montážní firmou v nezbytném rozsahu, včetně poskytování jakýchkoliv informací týkajících se jednotlivých místností (např. elektrická instalace, ventilace atd.).
 10. V případě neplnění nebo nesprávného plnění povinností ze strany zákazníka, o nichž se hovoří ve výše uvedeném odst. 5 – 9 má montážní firma právo montáž odmítnout. Bude-li montáž znemožněna ze zavinění zákazníka, může prodávající po zákazníkovi požadovat úhradu skutečně vzniklých nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že montážní služba nebyla realizována.
 11. Po ukončení montáže zhotoví montážní firma protokol z dodání služby. V protokolu mohou obě strany potvrdit správné provedení služby nebo může zákazník k vykonané službě vznést námitky.  
 12. V případě oznámení oprávněných námitek, je prodávající povinen prostřednictvím montážní firmy provést opravu ve lhůtě nejpozději 7 pracovních dnů ode dne oznámení námitek. Po provedení oprav zhotoví montážní firma znovu protokol o vykonané službě. Ustanovení výše uvedeného odstavce se použijí odpovídajícím způsobem.
 13. Neoprávněné odmítnutí podpisu protokolu ze strany zákazníka opravňuje montážní firmu k jednostrannému podpisu protokolu, což se rovná přijetí realizované služby.

XVIII Zpracovávání osobních údajů

Používání e-shopu, včetně zadávání objednávek, je spojeno se zpracováváním osobních údajů fyzických osob týkajících se zákazníka. Podrobné podmínky zpracovávání těchto osobních údajů jsou popsány prodávajícím v Ochraně soukromí, která se nachází na hlavní stránce e-shopu.

XIX Konečná ustanovení

 1. Všeobecné podmínky jsou platné v den zveřejnění na internetových stránkách e-shopu.  
 2. Tyto Všeobecné podmínky mohou být změněny. O změnách Všeobecných podmínek bude každý zákazník informován prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty uvedené zákazníkem, k níž budou připojeny změněné Všeobecné podmínky.  
 3. Souhlas se změnami ve Všeobecných podmínkách je spojen s dalším používáním e-shopu po vstupu v platnost změněných Všeobecných podmínek s výhradou, že stávající ustanovení Všeobecných podmínek se použijí na zadané Objednávky a uzavřené Smlouvy před vstupem změn Všeobecných podmínek v platnost.
 4. Změny Všeobecných podmínek vstupují v platnost ve lhůtě nejpozději 7 dnů od chvíle zveřejnění změněných Všeobecných podmínek na internetových stránkách e-shopu s výhradou, že stávající ustanovení Všeobecných podmínek se použijí na zadané Objednávky a uzavřené Smlouvy před vstupem změn Všeobecných podmínek v platnost. 
 5. Zákazník má kdykoliv přístup k aktuální verzi těchto Všeobecných podmínek, a to pomocí záložky „Všeobecné podmínky“, která se nachází na hlavní stránce e-shopu a může si kdykoliv pořídit i výtisk těchto Všeobecných podmínek.
 6. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.
 7. Smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu jsou uzavírány podle polského práva a v českém jazyce. 
 8. Ve věcech neregulovaných těmito Všeobecnými podmínkami se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména občanského zákoníku, zákona o právech spotřebitelů a zákona o poskytování elektronických služeb.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY E-SHOPU WWW.BEMONDI.PL PRO PODNIKATELE ZE DNE 20. BŘEZNA 2020 

I Definice

 1. E-shop – internetový obchod, který je IT platformou typu e-commerce nacházející se na adrese www.bemondi.pl a vedený Prodejcem, prostřednictvím kterého může zákazník zadávat objednávky.
 2. Prodávající (Poskytovatel služeb) – BEMONDI sp. z o.o. (spol. s.r.o.) se sídlem ve Varšavě (00-688), ul. Emilie Plater 28, zapsaná do obchodního rejstříku Státního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu, XII Ekonomický odbor Státního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000630651, DIČ: 5223068612, IČ: 365088012, výše základního kapitálu: 50 000,00 polských zlotých, adresa elektronické pošty: kontakt@bemondi.pl, kontaktní telefon: +48 22 750 50 00.
 3. Zákazník – právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, a která má v úmyslu používat nebo používá služby nabízené prostřednictvím e-shopu, a zejména má v úmyslu uzavřít Smlouvu s prodávajícím, jakož i fyzická osoba, která má v úmyslu zavřít smlouvu přímo spojenou s její podnikatelskou činností, leda že by z obsahu této smlouvy vyplývalo, že pro něj nemá odbornou povahu.
 4. Objednávka – prohlášení vůle zákazníka přímo směřující k zavření smlouvy, uvádějící zejména druh a počet zboží, které je nabídkou k uzavření smlouvy.
 5. Zboží – výrobky a služby vztahující se k produktům nabízeným prodávajícím v e-shopu.
 6. Smlouva – smlouva o prodeji zboží ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem, uzavřená na dálku prostřednictvím e-shopu nebo telefonicky.
 7. Uživatelský účet– panel určený příslušnému zákazníkovi v důsledku správné registrace, kde jsou shromažďovány a uchovávány údaje, zejména údaje týkající se objednávek zákazníka a údaje uvedené při odesílání těchto objednávek a umožňující zákazníkovi sledování statusu objednávky.
 8. Newsletter – informace s novinkami zasílané zákazníkům, kteří se přihlásili k jejich odběru, obsahující marketingový obsah týkající se zboží prodávajícího.
 9. LiveChat – interaktivní okno pro komunikaci sloužící k pokládání otázek týkajících se fungování e-shopu.
 10. Ochrana soukromí – dokument upravující zásady zpracovávání osobních údajů zákazníků e-shopu.
 11. Pracovní den – dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

II Obecná ustanovení

 1. Všeobecné podmínky jsou určeny podnikatelským subjektům (ve smyslu čl. 431 Občanského zákoníku), kteří jsou zákazníky e-shopu, leda že smluvní strana je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo spojovanou s její podnikatelskou činností a kdy z obsahu takové smlouvy vyplývá, že pro ni nemá odbornou povahu.
 2. Všeobecné podmínky vylučují používání jakýchkoliv ustanovení obecně platného spotřebitelského práva.
 3. Všeobecné podmínky uvádějí pravidla prodeje zboží při použití dálkových komunikačních prostředků prostřednictvím e-shopu (objednávkový formulář, účet uživatele, e-mail) nebo telefonicky, a také zásady používání e-shopu zákazníky a poskytování doplňkových služeb (např. Newsletter, LiveChat). 
 4. Služby poskytované fyzickým osobám určené výhradně osobám, které dosáhly plnoletosti.
 5. Kontakt na obsluhu e-shopu je možný prostřednictvím e-mailu na adrese: kontakt@bemondi.cz  
 6. nebo prostřednictvím telefonní linky: +48 22 750 50 00, +48 502 65 00 00‎.
 7. E-shop je v provozu 24 hodin denně po celý rok, avšak vzhledem k nutnosti provádění údržby v rozsahu udržování funkčnosti e-shopu si prodávající vyhrazuje právo na dočasné pozastavení poskytování jednotlivých služeb, o čemž bude zákazníky informovat oznámením na stránkách e-shopu.
 8. Korespondenční adresa, kancelář, showroom: Bemondi sp. z o.o., Bokserska 66A, 02-690 Warszawa. Adresa pro vrácení, sklad: Bemondi sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa
 9. Pokud z ustanovení Všeobecných podmínek nevyplývá nic jiného, probíhá veškerá komunikace se zákazníkem prostřednictvím jím uvedené e-mailové adresy nebo kontaktního telefonu.
 10. Prodávající je oprávněn uvádět omezení maximálního počtu kusů uvedeného zboží nebo kategorie zboží, na které se objednávka vztahuje. Informace týkající se omezení maximálního počtu uvedeného zboží nebo kategorie zboží jsou dostupné v e-shopu během objednávání.

III Poskytování služeb elektronickou cestou

 1. Prodávající poskytuje elektronickou cestou následující služby:
 1. umožňuje prohlížení zboží v e-shopu,
 2. prodej zboží pomocí dálkových komunikačních prostředků e-shopu, tj. pomocí objednávkového formuláře, uživatelského účtu nebo e-mailem,
 3. uživatelský účet,
 4. Newsletter,
 5. LiveChat,
 6. komentování a hodnocení zboží,
 7. kontaktní formulář.
 1. Tyto všeobecné podmínky jsou podmínkami ve smyslu čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, a prodávající má povinnosti poskytovatele služeb ve smyslu stejného výše uvedeného zákona.
 2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem, který poskytovatel služeb používá: 
 1. počítač, smartphone nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu;
 2. přístup k elektronické poště; 
 3. internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 32 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 9 a vyšší, Opera ve verzi 23 a vyšší, Google Chrome ve verzi 37 a vyšší;
 4. doporučované minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; 
 5. doporučované zapnutí možnosti ukládání souborů cookies a obsluhy Javascript v internetovém prohlížeči;
 6. minimálně jeden ze standardních programů pro otevírání souborů typu: PDF.
 7. Podrobné podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování jednotlivých služeb elektronickou cestou jsou obsaženy v další části těchto Všeobecných podmínek.
 8. Poskytovatel služeb zajistí zákazníkovi možnost kdykoliv ukončit využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou.
 9. Zakázáno je dodávání obsahu nezákonné povahy.
 10. Zákazník je povinen používat e-shop způsobem, který je v souladu s právními předpisy a dobrými mravy a dodržovat osobní práva a práva intelektuálního vlastnictví třetích osob. 
 11. Zákazník je povinen uvádět své údaje dle skutečného stavu.
 12. Poskytovatel služeb podniká kroky za účelem zajištění správného fungování e-shopu, a to v takovém rozsahu, jaký vyplývá z aktuálních technických znalostí a zavazuje se k okamžitému odstranění poruch ve fungování e-shopu, které mu byly zákazníky oznámeny.
 13. Zákazník může poskytovatele služeb informovat o všech poruchách ve fungování e-shopu (reklamace) a zasílat veškeré své názory a žádosti týkající se fungování e-shopu.
 14. Zákazník může hlásit reklamace, vyjadřovat své názory a žádosti prostřednictvím e-mailové adresy poskytovatele služeb, která je uvedena v bodu I odst. 2 Všeobecných podmínek.
 15. Porušují-li obsahy zveřejněné na internetových stránkách e-shopu osobní práva zákazníka nebo jiné osoby, mohou tyto osoby potenciální narušení hlásit poskytovateli služeb, a to zaslání oznámení na e-mailovou adresu poskytovatele služeb, která je uvedena v bodu I odst. 2 Všeobecných podmínek. 
 16. Po přijetí reklamace nebo oznámení o potenciálním porušení, zahájí poskytovatel služeb ihned nezbytné kroky pro odstranění poruch ve fungování e-shopu nebo odstranění obsahu z e-shopu, který je příčinou takového narušení.  Poskytovatel služeb odpovídá za obsah zveřejněný zákazníky, pokud obdrží oznámení o jejich nezákonnosti v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek. 
 17. V případě přijetí oznámení o nezákonně umístěném obsahu si poskytovatel služeb vyhrazuje právo na odstranění komentářů zákazníků, zejména ve smyslu nevhodného obsahu nebo takového, které mohou být porušením platných právních předpisů, kdy bylo na základě oznámení třetích osob nebo příslušných orgánů uznáno, že mohou být porušením platných právních předpisů.
 18. Poskytovatel služeb není povinen zveřejňovat obsahy zveřejněné zákazníky, a to zejména a v případě, kdy jsou tyto obsahy nevhodné, poškozují zájmy poskytovatele služeb nebo takové, které mohou být porušením platných právních předpisů.

IV Postup pro zadávání objednávek

 1. Informace o zboží obsahující jeho cenu a popis, včetně technických parametrů jsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 Občanského zákoníku. 
 2. Prodávající v e-shopu ve formě přílohy ke Všeobecným podmínkám připojuje dokument informující zákazníka o typických vlastnostech jednotlivých zboží, a také informace o doporučených způsobech používání zboží, s nimiž se zákazník musí seznámit ještě před zadáním objednávky. 
 3. Nabídka k uzavření smlouvy je závazná do chvíle, kdy ji prodávající z e-shopu neodstraní nebo neinformuje zákazníky o tom, že je zboží nedostupné.
 4. Cena zboží viditelná v e-shopu je uvedená v českých korunách a je včetně DPH. Cena neobsahuje případné náklady na dopravu, platbu, anebo související služby (např. montáž), které jsou uváděny nebo určeny prodávajícím během zadávání objednávky. 
 5. Cena a všechny náklady, o nichž se hovoří ve výše uvedeném odstavci, jsou závazné ve chvíli zadání objednávky zákazníkem a nezmění se bez ohledu na změny ceny v e-shopu, které se mohou objevit u jednotlivých zboží po zadání objednávky ze strany zákazníka. 
 6. Cílem fotografií a popisů zboží nacházejících se v e-shopu mají zákazníkovi umožnit, aby si vytvořil obecný obraz o vlastnostech, vzhledu a užitných parametrech zboží. Zejména pak vzhled zboží na fotografiích, které jsou prezentovány v e-shopu se může lišit od vzhledu zboží, poněvadž tyto rozdíly mohou vyplývat např. z nastavení monitoru, podmínek osvětlení nebo jiných omezení fotografií.
 7. Zákazníkem zavedené nebo uvedené kontaktní údaje určují, kdo bude kupujícím zboží (smluvní stranou), a kromě toho bude v případě pochybností uvedená adresa bydliště nebo adresa firmy nacházející se v kontaktních údajích zároveň dodací adresou zakoupeného zboží, a e-mailová adresa bude využívána pro komunikaci se zákazníkem týkající se realizace objednávky a jiných služeb poskytovaných elektronickou cestou.
 8. Objednávky, v nichž byly nesprávně vyplněny nebo uvedeny kontaktní údaje (neexistující e-mail nebo chybějící telefonní číslo), nebudou vyřízeny.
 9. Prodávající umožňuje zadání objednávky prostřednictvím: a) účtu uživatele; b) objednávkového formuláře; c) e-mailové zprávy; d) telefonního kontaktu. 
 10. Vyskytnou-li se okolnosti znemožňující celkovou nebo částečnou realizaci zadané objednávky, prodávající si vyhrazuje právo na stornování realizace objednávce v celém nebo částečné rozsahu, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne zadávání objednávky, o čemž zákazníka informuje prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v rámci objednávky.
 11. Byla-li objednávka, o níž se hovoří v předchozím odstavci, ze strany zákazníka uhrazena, e-shop provede okamžité vrácení finančních prostředků proporčně k výši stornované objednávky se zohledněním nákladů na dopravu a jiných nákladů specifikovaných v objednávce, a to způsobem odpovídajícím vybrané metodě platby.
 12. Objednávky zadané v sobotu, neděli a jiné dny, které jsou státními svátky, budou vyřízeny první pracovní den následující po dni, v němž byla objednávka zadána, ledaže by něco jiného vyplývalo z obsahu Všeobecných podmínek.

V Registrace uživatelského účtu 

 1. Prodávající umožňuje zákazníkovi bezplatnou registraci uživatelského účtu při každé návštěvě e-shopu a přímo během zadávání objednávky. 
 2. Registrace probíhá prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Zákazník vyplňuje registrační formulář v souladu s návodem, kde mimo jiné uvede: adresu elektronické pošty, název uživatele účtu (login / přihlašovací jméno) a heslo pomocí něhož se bude zákazník přihlašovat na svůj účet, a také jméno a příjmení. 
 3. Pro účely založení uživatelského účtu zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, Ochranou soukromí a souhlasí s jejich obsahem, má rovněž možnost vyslovit další dobrovolné souhlasy týkající se marketingové činnosti prodávajícího. 
 4. V důsledku správného uvedení výše stanovených registračních údajů do formuláře a výběrem možnosti „založit účet“, e-shop vygeneruje a odešle zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu automatickou zprávu, která obsahuje informace o způsobu aktivace účtu. 
 5. Při zadávání obsahu hesla by měl zákazník zohlednit skutečnost, že pro zvýšení úrovně zabezpečení se musí heslo skládat z minimálně 6 znaků, z nichž jeden znak musí být číslo. Heslo je důvěrnou informací určenou výhradně pro zákazníka. Zákazník je povinen stanovit heslo způsobem znemožňujícím jeho odhalení třetími osobami. Zákazník nesmí zpřístupňovat obsah přihlašovacího jména a hesla třetím osobám.
 6. Zákazník je odpovědný za zpřístupnění hesla jiným subjektům, zejména je povinen uhradit veškeré náklady za všechny objednávky zadané prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla k uživatelskému účtu. Zákazník si může heslo změnit ve svém účtu.
 7. Ve chvíli potvrzení registrace (aktivace účtu) dochází k uzavření smlouvy mezi registrovaným subjektem (uživatelem účtu) a prodávajícím, jehož předmětem jsou služby týkající se uživatelského účtu poskytované dle podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.
 8. Zákazník může kdykoliv odstoupit od poskytovaných služeb e-shopu pomocí zrušení založeného účtu, což nemá však vliv na objednávky zadané prostřednictvím tohoto účtu. 
 9. Prodávající může účet uživatele odstranit s okamžitou platností, pokud jeho uživatel porušuje ustanovení Všeobecných podmínek nebo obecně platných právních předpisů s tím, že uvede příčinu odstranění tohoto účtu. 
 10. Prodávající umožňuje současné založení uživatelského účtu a zadání objednávky.

VI Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře a uživatelského účtu 

 1. Za účelem zahájení procesu zadání objednávky si zákazník vybírá zboží dostupné v e-shopu a vkládá jej do virtuálního „košíku“. Zákazník může v nákupu pokračovat a provádět příslušné změny ve zboží ve virtuálním košíku nebo přejít do etapy dokončení objednávky pomocí tlačítka „Přejít k pokladně”. 
 2. Objednávku zákazník dokončí interaktivním formulářem dostupným na internetových stránkách e-shopu nebo potvrdí údaje shromážděné v rámci uživatelského účtu.  
 3. Pro dokončení objednávky vyplní zákazník formulář dle pokynů, kde uvede mj.: identifikační údaje, číslo kontaktního telefonu, e-mailovou adresu, adresu dodání, údaje na fakturu, metodu dodání, pokud tyto údaje nebyly již doplněny v rámci uživatelského účtu.
 4. Uvedené údaje zákazník potvrzuje vždy v etapě shrnutí objednávky a vybírá způsob platby. 
 5. Zákazník potvrzuje seznámení se s těmito Všeobecnými podmínkami, Ochranou soukromí a souhlasí s jejich obsahem, rovněž má možnost vyjádřit další dobrovolné souhlasy týkající se marketingové činnosti prodávajícího. 
 6. Zadání objednávky na zboží prostřednictvím objednávkového formuláře a uživatelského účtu je možné po dokončení celého procesu zadávání objednávky (popsáno v bodě 1-5) a po kliknutí na tlačítko „objednat a zaplatit“, což se rovná uzavření smlouvy. 
 7. Zákazník provádí platby způsobem předepsaným pro platební službu, uvede informace týkající se platební karty (vztahuje-li se na vybraný způsob platby) nebo postupuje v souladu s instrukcemi uvedenými na stránkách operátora platebních služeb. Podmínky plateb jsou uvedeny v bodě IX Všeobecných podmínek.
 8. Po potvrzení objednávky s povinností zaplatit, prodávající potvrdí zákazníkovi podmínky uzavřené smlouvy, které budou zákazníkovi zaslány prostřednictvím elektronické pošty na e-mail, nejpozději spolu s informací o přijetí objednávky k realizaci.
 9. Neprodleně po obdržení informace o úhradě objednávky prodávající prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijatou platbu zákazníka a informuje jej o přijetí objednávky k realizaci.
 10. Zaměstnanec e-shopu může zákazníka kontaktovat telefonicky v případě jakýchkoliv dotazů nebo případných pochybností.

VII Objednávka prostřednictvím telefonického kontaktu

 1. Prodávající poskytuje následující telefonní čísla k zadávání objednávek: (+420) 703645385‎ - dostupná od pondělí do pátku v době od 8:00 do 19:00 (s výjimkou státních svátků jiných než neděle, poplatek za hovor standardní – dle ceníku operátora).  
 2. Objednávky zadané prostřednictvím telefonu musí obsahovat minimálně ustanovení týkající se objednávaného zboží, tj. název, počet a jeho cenu, a také jiná doplňková ustanovení, tj. místo dodání, způsob platby a kontaktní údaje zákazníka, včetně e-mailové adresy.  
 3. Pokud zákazník neuvede v objednávce lhůtu, během níž bude od prodávajícího očekávat odpověď, nebude pro něj objednávka zadaná tímto způsobem závazná, nebude-li prodávajícím okamžitě přijata.
 4. Prodávající potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku spolu s informací o nutnosti potvrzení objednávky s povinností úhrady ze strany zákazníka a podmínkami plateb, seznámení se s Všeobecnými podmínkami a Ochranou soukromí a jejich následným potvrzením, v důsledku čehož dojde k uzavření smlouvy.
 5. Ve chvíli zadání objednávky s povinností úhrady ze strany zákazníka v souladu s výše uvedeným odstavcem dojde k uzavření smlouvy. 
 6. Nepotvrdí-li zákazník objednávku s povinností úhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne přijetí informace o nutnosti potvrzení ze strany zákazníka objednávky s povinností úhrady, bude objednávka stornována.
 7. Po potvrzení objednávky s povinností úhrady potvrdí prodávající zákazníkovi podmínky uzavřené smlouvy, které zákazníkovi zašle prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději spolu s informací o přijetí objednávky k realizaci.
 8. Ihned po přijetí informace o úhradě objednávky potvrdí prodávající tuto skutečnost prostřednictvím elektronické pošty zákazníkovi a informuje jej o přijetí jeho objednávky k realizaci.
 9. Zaměstnanec e-shopu může zákazníka telefonicky kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností.
 10. Zaznamenání, zajištění a zpřístupnění obsahu uzavřené smlouvy zákazníkovi následuje prostřednictvím těchto Všeobecných podmínek a Ochrany soukromí na internetových stránkách e-shopu, zákazníkovi je zaslána e-mailová zpráva, o níž se hovoří v tomto výše uvedeném paragrafu, zaznamenáním a uložením prohlášení o zadání objednávky s povinností úhrady v e-shopu, a také připojením stvrzenky o nákupu zboží k zásilce. 
 11. Obsah smlouvy je dodatečně zaznamenán a zajištěn v IT systému e-shopu. 

VIII Objednávka prostřednictvím e-mailové zprávy

 1. Prodávající poskytuje následující e-mailovou adresu k zadávání objednávek: kontakt@bemondi.cz. 
 2. Objednávka zadaná prostřednictvím e-mailové zprávy musí uvádět minimálně základní ustanovení týkající se objednávaného zboží, tj. název, počet a jeho cenu, a také jiná doplňková ustanovení, tj. místo dodání, způsob platby a kontaktní údaje zákazníka, včetně e-mailové adresy. 
 3. Pokud zákazník neuvede v objednávce lhůtu, během níž bude očekávat od prodávajícího odpověď, objednávka zadaná tímto způsobem pro něj nebude závazná, pokud nebude okamžitě přijata prodávajícím. 
 4. Prodávající potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky spolu s informacemi o nutnosti potvrzení objednávky s povinností úhrady ze strany zákazníka, seznámení se s Všeobecnými podmínkami a Ochranou soukromí a jejich následným potvrzením, v důsledku čehož dojde k uzavření smlouvy.
 5. Ve chvíli zadání objednávky s povinností úhrady ze strany zákazníka v souladu s výše uvedeným odstavcem dojde k uzavření smlouvy.
 6. Nepotvrdí-li zákazník objednávku s povinností úhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne přijetí informace o nutnosti potvrzení ze strany zákazníka objednávky s povinností úhrady, bude objednávka stornována.
 7. Po přijetí potvrzení objednávky s povinností úhrady potvrdí prodávající zákazníkovi podmínky uzavřené smlouvy, které zákazníkovi zašle prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději spolu s informací o přijetí objednávky k realizaci.
 8. Ihned po přijetí informace o úhradě objednávky potvrdí prodávající zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty přijetí platby a informuje o přijetí jeho objednávky k realizaci.
 9. Veškerá korespondence prodávajícího a zákazníka bude probíhat prostřednictvím e-mailových zpráv, což však nevylučuje právo zákazníka kontaktovat prodávajícího také jiným způsobem.
 10. Zaměstnanec e-shopu může zákazníka telefonicky kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností.
 11. Zaznamenání, zajištění a zpřístupnění obsahu uzavřené smlouvy zákazníkovi následuje prostřednictvím těchto Všeobecných podmínek a Ochrany soukromí na internetových stránkách e-shopu, zákazníkovi je zaslána e-mailová zpráva, o níž se hovoří v tomto výše uvedeném paragrafu, zaznamenáním a uložením prohlášení o zadání objednávky s povinností úhrady v e-shopu, a také připojením stvrzenky o nákupu zboží k zásilce. 
 12. Obsah smlouvy je dodatečně zaznamenán a zajištěn v IT systému e-shopu. 

IX Platby 

 1. Prodávající poskytuje v e-shopu následující způsoby platby:

        a) hotově nebo platební kartou v kanceláři prodávajícího, a to nejpozději ve chvíli vlastního odběru ze skladu prodávajícího nebo jiného místa uvedeného při zadávání objednávky – realizace objednávky se zahajuje po ukončení procesu zadávání objednávky;

        b) převodem – ve formě platby předem – realizace objednávky je zahájena po zaúčtování úhrady na bankovním účtu prodávajícího (prodávající nevyžaduje zasání potvrzení o úhradě na bankovní účet);

        c) Blue Media – systém zabezpečených internetových plateb – realizace objednávky je zahájena po přijetí potvrzení o správném provedení operace od platebního operátora;

        d) dobírkou nebo platební kartou – zboží musí být uhrazeno přepravci hotově nebo platební kartou ve chvíli dodání zboží – realizace objednávky je zahájena po ukončení procesu zadávání objednávky.

    2. V případě výběru platební metody, o níž se hovoří ve výše uvedeném odst. 1 písm. a) a d), kdy si zákazník vlastním přičiněním zboží nepřevzal, má prodávající právo objednávku po uplynutí 3-denní lhůty stornovat, a to počínaje ode dne, kdy Prodávající získal zboží zpět od přepravce nebo po uplynutí lhůty pro osobní odběr zboží. 

    3. Prodávající může se zákazníkem dohodnout pravidla opětovného dodání nebo osobní odběr za podmínky, že bude osobní odběr nebo opětovné dodání zboží uhrazeno předem. 

    4. Výše uvedená ustanovení odst. 2 a 3 nevylučují možnost prodávajícího požadovat od zákazníka úhradu objednaného zboží i úhradu škody vzniklé za nerealizované dodání nebo objednávku (zejména náklady za nerealizovanou zásilku z důvodu zákazníka). 

   5. V případě výběru platební metody, o níž se hovoří ve výše uvedeném odst. 1 písm. b) musí být platba provedena během 7 pracovních dnů na bankovní účet uvedený v e-mailové zprávě, v níž je potvrzena zadaná objednávka. Po uplynutí výše uvedené lhůty má prodávající právo objednávku stornovat nebo požadovat úhradu za objednané zboží. 

   6. V případě výběru platební metody, o níž se hovoří ve výše uvedeném odst. 1 písm. c) informuje prodávající zákazníka o chybějící platbě a vyznačí mu náhradní termín úhrady, rovněž může informovat o jiných způsobech platby. Po uplynutí nového termínu úhrady může prodávající objednávku stornovat nebo požadovat úhradu za objednané zboží.  

   7. Bude-li nutné vrátit finanční prostředky za transakci provedenou platební kartou zákazníka, uskuteční prodávající vrácení částky na bankovní účet přiřazený k platební kartě.

   8. Provede-li zákazník platbu za část objednávky (s výjimkou hotovostních plateb, platby platební kartou na dobírku nebo při vlastním odběru), informuje e-shop zákazníka o chybějící platbě a stanoví mu nový termín pro doplacení objednávky. Po uplynutí této lhůty má prodávající právo objednávku stornovat nebo požadovat úhradu za objednané zboží. V případě stornování objednávky budou uhrazené finanční prostředky za zboží vráceny zákazníkovi, a to formou odpovídající vybranému způsobu platby.

   9. Na zakoupené zboží vystavuje prodávající daňový doklad. Pro účely daňového dokladu je nutné během zadávání objednávky označit možnost vystavení daňového dokladu a uvést údaje nezbytné pro její vystavení.

  10. Uzavřením smlouvy s e-shopem a souhlasem s Všeobecnými podmínkami zákazník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur ze strany e-shopu v elektronické formě, a to na uvedený e-mail, se zasíláním elektronického obrazu účetních dokladů, zejména: daňové doklady s přílohami, dobropisy s přílohami a formuláře.

  11. Zákazník má možnost kdykoliv odvolat souhlas, o němž se hovoří ve výše uvedeném odstavci, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy prodávajícímu.

  12. Souhlas zákazníka s vystavováním a zasíláním faktur v elektronické formě nevylučuje právo prodávajícího na vystavování a zasílání účetních dokladů, včetně faktur a paragonů v papírové verzi. 

  13. Zboží, které je předmětem smlouvy uzavřené se zákazníkem, zůstává v majetku prodávajícího až do chvíle uhrazení jeho ceny a případných nákladů za dopravu vyplývajících ze smlouvy.

  14. Pravidla elektronických plateb prostřednictvím Blue Media jsou dostupné na internetových stránkách https://bluemedia.pl/.  

  15. Službu elektronických plateb realizuje: Blue Media Spółka Akcyjna (akciová společnost) se sídlem v Sopotu, ul. Powstańców Warszawy 6, PSČ: 81-718, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Gdańsk-Północ v Gdaňsku, VIII Ekonomický odbor Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000320590, DIČ 585-13-51-185, IČ 191781561, se základním kapitálem ve výši 2 000 000 PLN (plně splaceným), pod dohledem Komise pro Finanční dozor a zapsané do státního rejstříku platebních institucí pod číslem IP17/2013.

  16. Pravidla plateb platební kartou pomocí platebních terminálů využívaných prodávajícím prostřednictvím PaySquare jsou dostupné na internetových stránkách https://epayment.pl.worldline.com/

  17. Službu platby platební kartou realizuje: PaySquare Spółka Europejska (evropská společnost) se sídlem v 3526 LB Utrecht, Eendrachtlaan 315  (Holandsko), zapsaná do Obchodního rejstříku Obchodní komory Utrechtu pod číslem 30196418, vystupující v Polsku jako PaySquare SE Spółka Europejska (evropská společnost), Pobočka v Polsku, Al. Niepodległości 124, kancelář č. 23, 02-577 Varšava, („PaySquare”). PaySquare je zapsána do rejstříku platebních institucí Nizozemské národní banky (rejstřík je dostupný na stránkách www.dnb.nl) a je oprávněn poskytovat služby uvedené ve Všeobecných podmínkách na základě povolení Nizozemské národní banky. PaySquare poskytuje služby na území Polské republiky na základě oznámení této skutečnosti Nizozemskou národní bankou ze dne 31.12.2013 předloženého Komisi pro Finanční dozor.

X Doba realizace objednávky a dodání

 1. U každého zboží je uvedena předpokládaná doba realizace objednávky. Není-li doba realizace objednávky uvedena, předpokládá se termín 5-15 pracovních dnů. Doba realizace objednávky záleží na dostupnosti příslušného zboží.
 2. Doba realizace objednávky to je čas počínaje od chvíle zaúčtování platby nebo dle bodu IX odst. 1 Všeobecných podmínek, až do chvíle předání objednávky ze skladu prodávajícího přepravci, který realizuje dodání, nebo zpřístupnění zboží k osobnímu odběru (zahrnuje kompletaci objednávky, přípravu k odeslání/vydání, dohodnutí termínu dodání se zákazníkem).
 3. Prodávající nabízí také prodej zboží s prodlouženou dobou dostupnosti Zboží. Tato informace je uvedena vždy na produktové kartě příslušného zboží. Ve vztahu k tomuto zboží musí být doba realizace objednávky prodloužena o dobu dostupnosti příslušného zboží.
 4. Prodávající poskytuje následující způsoby dodání zboží:

       a) prostřednictvím přepravních firem,

       b) prostřednictvím vlastní dopravy prodávajícího,

       c) osobním odběrem zákazníka – místo odběru je určeno během zadávání objednávky.

  5. Vzhledem k charakteru zboží je termín dodání stanoven individuálně se zákazníkem s výhradou níže uvedených odstavců.

  6. Dodání proběhne během 5-15 pracovních dnů od chvíle přípravy zboží k odeslání.

 7. Dodání nezahrnuje službu výnosu zboží do prostor zákazníka. Vydání zboží proběhne před prostory zákazníka. 

 8. Případné náklady za dopravu uvedené během zadávání objednávky se týkají dodání na území České republiky. 

 9. V případě dodání zboží na území České republiky nabízí prodávající bezplatné dodání zboží uvedeným způsobem, je-li celková hodnota zboží v objednávce minimálně ve výší 8.000 (slovy: osm tisíc) českých korun. V případě, dojde-li k situaci uvedené ve Všeobecných podmínkách (např. částečné storno objednávky), a celková hodnota objednávky bude nižší než 8.000 (slovy: osm tisíc) českých korun, ustanovení o bezplatném dodání nebudou použita a zákazník bude povinen uhradit náklady za dodání zboží dle platného ceníku nacházejícího se na stránkách e-shopu a v objednávkovém formuláři. 

10. V případě zahraničního dodání je zákazník povinen před zadáním objednávky kontaktovat servis e-shopu, a to za účelem stanovení možnosti případného dodání a výpočtu nákladů za dopravu. Nebude-li dohodnut způsob a náklady za dopravu do zahraničí, bude se jednat o významný nedostatek v objednávce a nedojde k uzavření smlouvy, jedině že by prodávající se zákazníkem opětovně stanovil podmínky objednávky. 

 11. Objednávka na zboží s různými dobami realizace objednávky a dodání zboží je zasílána až po kompletaci celé objednávky, tzn. po uplynutí nejdelší u zvedených dob realizace objednávky a dodání zboží, jedině že by prodávající se zákazníkem dohodl jinou lhůtu pro dodání zboží.

XI Proces podávání a realizace reklamace a zásady odpovědnosti

 1. Obchod se zavazuje dodat zboží bez vad. Výjimkou je zboží, které ve svém popise uvádí fyzické vady. V tomto rozsahu je odpovědnost prodávajícího vyloučena.
 2. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží vzniklé v důsledku používání zboží způsobem jiným než v souladu s uvedenými informacemi nebo určením, je vyloučena.
 3. Ve chvíli předání zboží přepravní společnosti ze strany prodávajících nebo v případě předání zboží k vlastnímu odběru, přechází na zákazníka všechny výhody i zátěže spojené s výrobkem i nebezpečí případné ztráty nebo poškození věci. V takovém případě prodávající nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží vzniklé od chvíle přijetí zboží k přepravě až do chvíle vydání zboží zákazníkovi či za případné zpoždění dodání zásilky.
 4. V případě dodání zboží zákazníkovi prostřednictvím přepravní firmy nebo pomocí prodávajícího, je zákazník povinen zboží ihned zkontrolovat. Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození zboží, je povinen učinit nezbytné kroky k určení odpovědnosti přepravce.
 5. Zákazník je povinen nahlásit prodávajícímu reklamace, a informovat ho o všech vadách zboží – před zahájením montáže zboží. Neinformuje-li zákazník prodávajícího o vadách zboží ještě před zahájením montáže, odpovědnost prodávajícího za vady zboží zaniká, jedině že by k odhalení vady byla nezbytná montáž zboží.
 6. Zákazník kupující zboží má právo podat reklamaci ve lhůtách vyplývajících z předpisů Občanského zákoníku v rozsahu záruky za fyzické vady prodané věci.   
 7. Reklamace lze podávat prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky a písemně. Kontaktní údaje prodávajícího za účelem podávání reklamací byly uvedeny v bodě I Všeobecných podmínek. 
 8. Reklamace musí obsahovat:  a) údaje osoby nebo subjektu podávajícího reklamaci (jméno a příjemní nebo úplný název, kontaktní údaje), b) uvedení důvodu reklamace (včetně podrobného popisu zjištěných vad a dat jejich zjištění, je-li relevantní), c) označení objednávky, které se reklamace týká, d) obsah žádosti s výhradou níže uvedeného odst. 12.
 9. V případě reklamace zboží realizované prostřednictvím elektronické pošty musí zákazník k popisu zjištěných vad připojit fotodokumentaci zobrazující reklamovanou vadu (ideálně v jpg. formátu).
 10. Prodávající se k reklamaci vyjádří ve lhůtě 14 dnů od data přijetí správně zhotovené reklamace v souladu s výše uvedenými odstavci.  Pokud se prodávající nevyjádří k reklamaci ve výše uvedené lhůtě, znamená to, že byla reklamace ze strany prodávajícího uznána.
 11. Oprávnění zákazníka vyplývající ze záruky za fyzické vady zboží jsou omezena na žádost o odstranění vady.
 12. V případě, že prodávající odhalí fyzickou vadu zboží, za kterou je odpovědný, postupuje prodávající dle svého uvážení, neprodleně vymění vadné zboží za zboží v bezvadném stavu nebo vadu odstraní. 
 13. Prodávající může také odstoupit od smlouvy a vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu za zboží, kde byla zjištěna fyzická vada, tento nárok však může být uplatněn nejpozději do dvou měsíců od přijetí reklamace.  
 14. V ostatním rozsahu je odpovědnost prodávajícího za záruky za vady zboží vyloučena.
 15. S výhradou obecně platných právních předpisů je odpovědnost prodávajícího ve vztahu k zákazníkovi omezena do výše uhrazené ceny a nákladů za dopravu vyplývající z dané smlouvy. 
 16. Prodávající neodpovídá za případný ušlý zisk.

XII Záruky

 1. Na zboží nabízené prodávajícím se může vztahovat záruka udělená výrobcem nebo jiným třetím subjektem (garantem) nebo jinými poprodejními službami. Prodávající neposkytuje žádnou záruku na jakékoliv nabízené zboží ani neposkytuje poprodejní služby. 
 2. Nároky vyplývající ze záruky musí být uplatněny v souladu s podmínkami nacházejícími se v záručním listu nebo záručním prohlášení garanta. Záruka (vztahuje-li se na zboží) nezakazuje, neomezuje ani neruší práva zákazníka vyplývající z předpisů o záruce na vady na prodaném zboží s ohledem na ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

XIII Doplňkové služby

 1. Každý zákazník má možnost bezplatně odebírat newsletter e-shopu.
 2. Zákazníkovi bude newsletter zasílán elektronickou cestou na uvedenou e-mailovou adresu, jestliže vysloví dobrovolný souhlas se zpracováváním osobních údajů v tomto účelu a na zasílání korespondence elektronickou cestou ze strany prodávajícího.
 3. Zákazník může kdykoliv rezignovat z odebírání newsletteru (kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zasílané korespondenci nebo kontaktováním prodávajícího).
 4. Prodávající umožňuje zákazníkům, kteří mají založen účet uživatele, aby umísťovali své názory a komentáře ke zboží na k tomu určeném místě v e-shopu.
 5. Na umísťování názorů a komentářů zákazníkem platí ustanovení bodu III odst. 12 – 16 Všeobecných podmínek.
 6. Prodávající poskytuje zákazníkům bezplatné interaktivní okno ke komunikaci (LiveChat) sloužící k pokládání otázek týkajících se e-shopu. Veškeré odpovědí z LiveChatu mají pouze informativní charakter a nejsou obsahem nabídky nebo smlouvy.
 7. Zákazník může kdykoliv přerušit službu LiveChat uzavřením interaktivního komunikačního okna.
 8. Služba kontaktního formuláře spočívá v odesílání zprávy prodávajícímu prostřednictvím formuláře umístěného na e-shopu. Kdykoliv je možné zrušení bezplatné služby kontaktního formuláře a spočívá pouze v přerušení odesílání dotazů prodávajícímu.

XIV Montážní služby

 1. Prodávající nabízí v rámci jednotlivých objednávek službu montáže zboží.
 2. Cena za montážní službu bude uvedena nebo dohodnuta s prodávajícím během zadávání objednávky. 
 3. Montážní služba nezahrnuje výnos zboží do prostor uvedených zákazníkem. 
 4. Montáž zboží následuje ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem, nejpozději však během 3 pracovních dnů ode dne dodání zboží. 
 5. Doba realizace montážní služby závisí na počtu montovaného nábytku a podmínek prostor, neměla by však přesáhnout 2 pracovní dny.
 6. Za účelem přípravy montážní služby je zákazník v dohodnutém termínu povinen: zpřístupnit montážní firmě zajištěný prostor s dostatečně velkým povrchem, kde má dojít k montáži zboží a zajistit prostor před mechanickými poškozeními, které by mohly vzniknout v důsledku výnosu zboží a zajistit cestu vedoucí od vstupu až do prostoru, v němž bude zboží montováno (stěny, stropy, podlahy, výtahy).
 7. Prostor musí být dostatečně izolován (utěsněná střecha, okna, strop) a musí být zajištěna dostatečná vlhkost a správná pokojová teplota.   Konstrukce stěn musí umožňovat bezpečnou montáž zboží, které vyžaduje trvalé připevnění ke stěně – podrobnosti v tomto rozsahu jsou obsaženy v příloze ke Všeobecným podmínkám. Podlaha musí být rovná, bez nerovností a sklonů po celé ploše zástavby. Stěny musí mít pravé úhly, a to jak vertikálně, tak i horizontálně. 
 8. Zákazník se zavazuje předat montážní firmě kompletní zboží určené k montáži, komplet dokumentů týkajících se zboží a informace (včetně plánu rozmístění zboží v místnostech, jakékoliv potíže bránící v realizaci služby). 
 9. Zákazník se zavazuje, že bude přítomný během realizace montážní služby a bude spolupracovat s montážní firmou v nezbytném rozsahu, včetně poskytování jakýchkoliv informací týkajících se jednotlivých místností (např. elektrická instalace, ventilace atd.). 
 10. V případě neplnění nebo nesprávného plnění povinností ze strany zákazníka, o nichž se hovoří ve výše uvedeném odst. 5 – 9 má montážní firma právo montáž odmítnout. Bude-li montáž znemožněna ze zavinění zákazníka, může prodávající po zákazníkovi požadovat úhradu skutečně vzniklých nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že montážní služba nebyla realizována. 
 11. Po ukončení montáže zhotoví montážní firma protokol z dodání služby. V protokolu mohou obě strany potvrdit správné provedení služby nebo může zákazník k vykonané službě vznést námitky. 
 12. V případě oznámení oprávněných námitek, je prodávající povinen prostřednictvím montážní firmy provést opravu ve lhůtě nejpozději 7 pracovních dnů ode dne oznámení námitek. Po provedení oprav zhotoví montážní firma znovu protokol o vykonané službě. Ustanovení výše uvedeného odstavce se použijí odpovídajícím způsobem.
 13. Neoprávněné odmítnutí podpisu protokolu ze strany zákazníka opravňuje montážní firmu k jednostrannému podpisu protokolu, což se rovná přijetí realizované služby.

XV Zpracovávání osobních údajů

Používání e-shopu, včetně zadávání objednávek, je spojeno se zpracováváním osobních údajů fyzických osob týkajících se zákazníka. Podrobné podmínky zpracovávání těchto osobních údajů jsou popsány prodávajícím v Ochraně soukromí, která se nachází na hlavní stránce e-shopu.

XVI Konečná ustanovení

 1. Všeobecné podmínky jsou platné v den zveřejnění na internetových stránkách e-shopu. 
 2. Tyto Všeobecné podmínky mohou být změněny. O změnách Všeobecných podmínek bude každý zákazník informován prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty uvedené zákazníkem, k níž budou připojeny změněné Všeobecné podmínky. 
 3. Souhlas se změnami ve Všeobecných podmínkách je spojen s dalším používáním e-shopu po vstupu v platnost změněných Všeobecných podmínek s výhradou, že stávající ustanovení Všeobecných podmínek se použijí na Objednávky a uzavřené Smlouvy zadané ještě před platností nových změn Všeobecných podmínek. 
 4. Změny Všeobecných podmínek vstupují v platnost ve lhůtě nejpozději 7 dnů od chvíle zveřejnění změněných Všeobecných podmínek na internetových stránkách e-shopu s výhradou, že stávající ustanovení Všeobecných podmínek se použijí na Objednávky a uzavřené Smlouvy zadané ještě před platností nových změn Všeobecných podmínek.  
 5. Zákazník má kdykoliv přístup k aktuální verzi těchto Všeobecných podmínek, a to pomocí záložky „Všeobecné podmínky“, která se nachází na hlavní stránce e-shopu a může si kdykoliv pořídit i výtisk těchto Všeobecných podmínek.
 6. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.
 7. Smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu jsou uzavírány podle polského práva a v českém jazyce.
 8. Ve věcech neregulovaných těmito Všeobecnými podmínkami se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména občanského zákoníku a zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.
 9. Veškeré spory vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem budou předloženy soudu, který je místně příslušný pro sídlo prodávajícího.

 

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ NÁBYTKU BEMONDI

 • Nábytek musí být používán dle jeho funkcí a určení, v souladu s návodem k obsluze a pokyny k údržbě.
 • Nábytek musí být smontován dle připojených montážních pokynů.  
 • Nábytek nesmí být vystaven na působení atmosférických vlivů. Nábytek musí být používán v suchém a uzavřeném prostředí, při teplotách od 10 - 35 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 40 – 70 %.
 • Nábytek musí být chráněn před mechanickým poškozením. Je zakázáno si sedat nebo stát na nábytku, který k tomu nebyl určen, včetně loketních opěrek a okrajích křesel a pohovek, stejně jako se zakazuje případná chůze a skákání po nábytku.
 • Nábytek musí být postaven na stabilním a rovném povrchu.  
 • Několikrát ročně je nutné zkontrolovat, zda nešlo k povolení spojů. Případné povolení spojů vzniklé v důsledku používání je nutné ihned odstranit, a to dotaženích příslušného kování nebo spojů.   
 • Nábytek udržujte v minimální vzdálenosti 1 m od aktivních zdrojů tepla, jako jsou např.  radiátory, topení, kamna, krby.
 • K péči, čištění a údržbě nábytku používejte výhradně jemné čistící prostředky určené výhradně k tomuto účelu (v případě přírodní kůže – profesionální produkty pro péči o kožené výrobky) a měkké a čisté textilie nebo houbičky. Nutné je věnovat pozornost tomu, aby používané prostředky (textilie, houbička) byly úplně čisté, v opačném případě by mohly minerální nečistoty, jako jsou zrníčka písku nebo prachu způsobit poškrábání povrchu nábytku!
 • V případě dřevěného nábytku a nábytku dýhovaného přírodní dýhou provádějte čištění ve směru dřeva.
 • Je zakázáno používání veškerých brusných prostředků a prostředků na bázi/obsahující rozpouštědla nebo alkohol.  Stejně tak je zakázáno používání práškových nebo odmašťovacích mlék, kovová vlna nebo houbička na nádobí, jakož i některá rozpouštědla obsažena v čistících prostředcích, které by mohly zničit povrch nábytku tak, že by nemohlo dojít k obnovení jejich původního stavu.    
 • K odstraňování nečistot nepoužívejte ostré ani tvrdé předměty.   
 • Vyvarujte se potřísnění povrchu chemickými prostředky, oleji, kyselinami nebo alkoholem, mohlo by dojít k trvalému poškození nebo odbarvení povrchu.
 • V případě znečištění nábytku nebo potřísnění vodou nebo jinou kapalinou, odstraňte ji co nejrychleji to bude možné, a to vytřením čistým a savým hadříkem, abyste minimalizovali rizika poškození nebo změnu barvy povrchu. 
 • Nepokládejte na povrch nábytku horké, vlhké nebo zmrazené předměty a nástroje. 
 • Bude-li nutné nábytek přestěhovat, proveďte tento úkon zvednutím a přesunutím nábytku na nové místo. Vyhýbejte se posouvání nábytku po podlaze, protože by mohlo dojít k poškození stopek a regulátorů nebo by mohlo dojít k případnému trvalému poškození podlahy. 
 • Před stěhováním nábytku jej vyprázdněte, aby se uvnitř nenacházely žádné předměty.  
 • Nezvedejte nábytek za horní věnec a desku, mohlo by dojít k poškození konstrukce – utržení prvku od korpusu.  
 • Při rozbalování nepoužívejte ostré nástroje, mohlo by dojít k poškození nábytku.  
 • V případě samostatné montáže nábytku postupujte dle montážních pokynů, které jsou vždy připojeny při dodání zboží.
 • Upozornění na možné převrácení nábytku

Převrácení nábytku může způsobit vážné zranění nebo i smrt. Abyste tomu dokázali zabránit, upevněte nábytek na stálo ke stěně.  Sada neobsahuje upevňovací šrouby, protože různé druhy stěn vyžadují různé typy spojek. Byli-li však šrouby k objednávce připojeny, zkontrolujte jejich typ a zda je jejich použití vhodné pro váš typ stěny. V případě pochybností, jaké šrouby/spojky používat, kontaktujte specializovaný obchod.

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI NABÍZENÉHO NÁBYTKU A VLASTNOSTI NÁBYTKU DANÉ KOLEKCE 

 1. V balíku nebo po vyjmutí nábytku z balíku může být po nějakou dobu cítit „lak“. Tento zápach s časem ztrácí svou intenzitu a po několika dnech mizí. Doporučeno je zajištění ventilace nebo intenzivnější větrání během několika prvních dnů.
 2. V případě nábytku nebo jeho prvků vyrobených z masivu nebo dýhovaných přírodní dýhou, nemohou být a neměly by být nepatrné rozdíly v barvě a struktuře dřeva zcela vyrovnány, protože jsou výsledkem různorodosti materiálu dřeva a odlišných úrovní nasycení lakovaných povrchů. Na tuto výše uvedenou skutečnost týkající se odlišnosti odstínů nezapomínejte, a to zejména při objednávání dalšího nábytku do kolekce, jedná se však o přírodní jev.  
 3. V případě nábytku s prvky z přírodní kůže se mohou na povrchu vyskytovat mírné rozdíly v barvě a struktuře čalounění vyplývající z různorodosti přírodního koženého materiálu, zejména co se týká nábytku pocházejícího z různých výrobních sérií. Jedná se o přírodní jev. Přírodní kůže může obsahovat i jistý počet záhybů či jizev, což svědčí o její pravosti.
 4. V případě nábytku dodávaného silniční přepravou se mohou objevit nesouměrné záhyby. Po uplynutí jistého času získá nábytek svůj odpovídající tvar.  
 5. Přirozené opotřebení výrobku vyplývá z obecného používání, a naopak nerovnoměrné opotřebení vyplývá z nerovnoměrného, intenzivního používání jednotlivých částí nábytku.
 6. Nábytek z kolekce Prestige je řemeslným nábytkem a rozměry se mohou mírně lišit od rozměrů uváděných na internetových stránkách Bemondi.pl. Rozdíly v rozměru mohou činit +/-1 cm.