-10% na celou nabídku se slevovým kódem BEMONDI10. Doprava zdarma od 8 000 Kč.

Politika Cookies

Nahrávám...

Bemondi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem ve Varšavě, ul. Emilie Plater 28, 00-688 Varšava (dále jen „Bemondi”), využívá na svých internetových stránkách e-shopu Bemondi (dále jen „webové stránky”) soubory cookies, tj. IT data, zejména textové soubory, které se běžně používají k anonymnímu rozlišení jednotlivých uživatelů webových stránek a jejich ukládání na koncovém zařízení uživatele webových stránek (např. počítač, tablet, smartphone). Soubory cookies mohou být přečteny informačními a komunikačními technologiemi společnosti Bemondi.

Údaje získané v zapsaných souborech cookies budou zpracovávány anonymně, bez zveřejnění identifikovaných údajů. Údaje, o nichž se hovoří v předchozí větě ze zásady neumožnují identifikaci Vaší osoby. Bemondi nebude podnikat kroky, jejichž cílem by byla identifikace Vaší osoby v souvislosti s využíváním souborů cookies. Současně však společnost Bemondi nemůže vyloučit, že údaje uložené v souborech cookies mohou v určitých situacích představovat Vaše osobní údaje.

Bemondi soubory cookies využívá za účelem:

  • rozeznání zařízení uživatele – pro správné zobrazení webových stránek způsobem, který by byl nejlépe přizpůsobeným danému zařízení;
  • udržení relace pomocí zapamatování obsahu košíku nebo informace o přihlášení; díky tomu není nutné na každé podstránce webových stránek znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo, a při každé návštěvě webových stránek je dostupný obsah košíku z předchozí návštěvy;
  • shromažďování statistických údajů a analýza způsobu využívání internetových stránek a výkonu prodejních kanálů;
  • marketingu výrobků a zboží Bemondi prostřednictvím personalizace obsahu reklamních zpráv zasílaných uživateli, bude-li souhlasit;
  • remarketing výrobků a služeb Bemondi, tj. prezentace reklamních bannerů přizpůsobených preferencím uživatele, které se budou zobrazovat na webových stránkách navštívených uživatelem.

Využívání souborů cookies ze strany Bemondi nebo třetích subjektů může být kdykoliv změněno v nastaveních Vašeho internetového prohlížeče. Neprovedení změn v nastavení internetového prohlížeče na nastavení zablokování ukládání souborů cookies je jednoznačně považováno za souhlas s jejich ukládáním. https://bemondi.pl/regulamin-sklepu

Soubory cookies mohou být Vámi odstraněny prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče, programy určenými k tomu účelu nebo využíváním příslušných nástrojů dostupných v rámci operačního systému, který používáte.

Změna konfigurace internetového prohlížeče, která znemožňuje nebo omezuje uchovávání souborů cookies na Vašem koncovém zařízení může způsobit omezení funkčnosti webových stránek. K podobným účinům může vést vymazání souborů cookies během používání webových stránek.

Používáním webových stránek bez změny nastavení prohlížeče souhlasíte se zpracováváním údajů obsažených v uložených souborech cookies dle výše uvedených účelů. Jak je uvedeno výše, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to prostřednictvích všech kanálů sloužících ke komunikaci s Bemondi. Tímto není dotčena zákonnost zpracování údajů, jež byly zpracovány před odvoláním souhlasu.

Jestliže jsou údaje uložené v souborech cookies Vašimi osobními údaji, Bemondi má právo na jejich zpracováním ve vlastním zájmu a za účely, které jsou uvedeny výše, a na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. na základě Vámi uděleného souhlasu, o němž se hovoří výše.

Údaje ukládané v souborech cookies budou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci cílů, o nichž se hovoří výše, n však déle než po dobu jednoho roku od jejich získání ze strany Bemondi.

V souvislosti se zpracováváním údajů, které mohou být v souborech cookies ukládány, máte právo – umožníte-li identifikaci Vaší osoby – žádat od Bemondi přístup ke svým osobním údajům; opravit své osobní údaje; omezit zpracováváním svých osobních údajů; podat námitku proti zpracovávání svých osobních údajů; odstranit své osobní údaje; podat stížnost k dozorčímu orgánu, tj. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše údaje obsažené v souborech cookies mohou být předávány důvěryhodným partnerům společnosti Bemondi spolupracujícím se společností Bemondi v rozsahu poskytování IT služeb. Údaje ukládané v souborech cookies nebudou předávány do třetích zemí.

Dovolujeme si Vás informovat, že údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookies společnost Bemondi využívá mj. za účelem prezentace personalizovaných reklam na externích internetových stránkách a za účelem předání externím partnerům, kteří na objednávku Bemondi realizují marketingové a analytické práce s využitím různých webů a nástrojů. Informace o způsobu a rozsahu využívání dat těmito webovými stránkami a nástroji se nachází na jejich internetových stránkách v jimi uvedené Ochraně soukromí.

Seznam těchto webových stránek a nástrojů je uveden níže:

  • Google Analytics (více informací na stránkách https://policies.google.com/privacy;
  • Facebook (více informací na stránkách https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation);
  • Google Ads (více informací na stránkách https://policies.google.com/privacy);
  • ZOHO (více informací na stránkách https://www.zoho.com/privacy.html).

V případě dotazů týkajících se používání souborů cookies nebo problémů s nastavením webových stránek prosíme o kontaktování společnosti Bemondi.