Vrácení a reklamace

Možnost vrácení zboží do 14 dnů
 
Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. Pokud chcete využít právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám sdělit vaše rozhodnutí formou jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný klasickou poštou nebo elektronicky).
Doporučujeme využít náš formulář odstoupení od smlouvy.
Abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení od smlouvy, stačí, abyste nás informovali, že uplatňujete právo na odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty odstoupení od smlouvy.
 
Náklady na vrácení zboží hradí kupující. S ohledem na objem a hmotnost zboží v případě odstoupení od smlouvy může být vrácení zboží spojeno s vyššími náklady než obyčejná poštovní zásilka. Dle par. 38 zákona o právech spotřebitele, právo na odstoupení od smlouvy se netýká zboží objednaného přímo na zakázku spotřebitele ani případů, kdy zboží je dodáváno ve speciálně zapečetěném obalu, který po otevření již nelze vrátit z hygienických a zdravotních důvodů. Týká se to hlavně nabízených matrací. Matrace nelze vracet, pokud mají speciální potah nebo odlišný rozměr – jiný než je ve standardním ceníku a tehdy, kdy byl odstraněn chranný obal.  
 
Následky odstoupení od smlouvy
 
V případě odstoupení od této kupní smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás přijali včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného typu doručení, který je odlišný než je obyčejný nejlevnější způsob doručení, jaký nabízíme) neprodleně a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy jsme od vás obdrželi zprávu o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vám vrátíme stejným způsobem jako na začátku transakce, pokud nebylo dohodnuto jinak; v každém případě nebudete platit žádné poplatky spojené s vratkou.
 
Můžeme pozdržet vrácení platby do okamžiku obdržení zboží nebo do doby doručení důkazu o jeho zaslání v závislosti na tom, která skutečnost nastane dřív. Ohledně velikosti a hmotnosti zboží kontaktujte servis obchodu www.bemondi.pl kvůli dojednání způsobu odeslání. Budete muset uhradit přímé náklady na vrácení zboží. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věcí, které jsou výsledkem jejich používání jiným způsobem, než bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování věcí.
 
Možnost podání reklamace
 
Zákazník, který kupuje zboží pro účely nesouvisející s podnikatelskou nebo profesní činností (spotřebitel), má právo podat reklamaci ve lhůtě 2 let ode dne převzetí zboží, nejpozději do jednoho roku od momentu, kdy objevil závadu, je povinen sdělit prodávajícímu zjištěný nedostatek (Kodeks Cywilny – Občanský zákoník z r. 2014, bod 121 ve smyslu podějších změn). Pro ostatní zákazníky (tj. kteří nejsou spotřebiteli) platí lhůty vyplývající z občanského zákoníku, pokud jde o záruku na fyzické vady prodané věci. Prodávající je povinen informovat žadatele o způsobu vyřešení reklamace do 14 dnů od jejího nahlášení.