Pravidla

Všeobecné podmínky 

 

1. Internetový obchod, který se nachází na webové adrese www.bemondi.cz umožňuje provádění nákupů prostřednictvím internetu.

2. Obchod www.bemondi.cz je provozován firmou:

 

BEMONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
DIC: PL5223068612


3. Korespondenční adresa: 

BEMONDI
ul. Bokserska 66A
02-690 Warszawa

 

4. Nákup v internetovém obchodě www.bemondi.cz znamená souhlas s předmětnými pravidly.


II. Postup pro podávání a realizace objednávek

5. Objednávku můžete podávat pomocí funkce přidání produktu do košíku a pak tlačítkem „Objednávka“, telefonicky nebo posláním e-mailu. 
Pro správné objednání si nemusíte zakládat uživatelský účet. V případě, že si založíte účet, můžete sledovat stav realizace vaší objednávky.

6. Základní podmínkou pro realizaci provedených nákupů je správné vyplnění kontaktních údajů včetně správné a platné emailové adresy a telefonního čísla, kde budeme moci potvrdit objednávku.

7. Objednávky můžete podávat non-stop po celý rok.

8. Objednání zboží znamená předložení Objednavatelem nabídky koupě. V případě výskytu skutečností, které znemožňují úplnou nebo částečnou realizaci podané objednávky, firma si vyhrazuje právo k zastavení realizace objednávky – zavazuje se o vzniklé situaci bezodkladně informovat Objednavatele.

9. Objednávky, ve kterých nebyly správně vyplněny kontaktní údaje (neexistující emailová adresa nebo chybějící telefonní číslo) nebudou realizovány.

10. Firma si vyhrazuje právo k zastavení objednávek, které jsou pochybné.

11. Ceny zboží, které se nachází v internetovém obchodě www.bemondi.cz jsou uvedeny v českých korunách a jsou včetně DPH (ceny brutto).

12. Firma vystavuje na zakoupené zboží paragon nebo fakturu DPH. Pro obdržení faktury DPH musíte správně uvést firemní údaje včetně DIČ.

13. Kromě zásilkového prodeje existuje možnost osobního odběru.

14. Formy platby v obchodě bemondi.cz:

·       hotovost – osobní odběr v centrále firmy

·       převod – záloha – objednávka bude realizována, když peníze budou připsány na účtu naší firmy a budou zaúčtovány (nevyžadujeme poslání potvrzení platby na náš účet); převod realizujte prosím po obdržení patřičné informací od obchodníka obsluhujícího objednávku

·       na dobírku – v případě zásilky na dobírku je třeba zaplatit za zboží při odběru zásilky

15. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od data obdržení objednaného zboží.

16. Nábytek je doručován v kartonech a ve většině v rozloženém stavu.

17. Řidič při doručení není povinen vynášet nábytek do domu nebo bytu. Každý klient si zajišťuje nošení nábytku sám.

III. Složení a realizace reklamací

18. Ohlášení reklamace musí obsahovat podrobný popis vzniklých vad, přesné označení prodaného produktu jakož i přesné údaje kupujícího. Do reklamace musí být přiložen originální doklad potvrzující koupi zboží v podobě pokladního bloku nebo faktury, potvrzující datum nakoupeného zboží,  jakož i údaje prodávajícího.

19. Prodejce poinformuje kupujícího o výsledku reklamace v termínu 14 dnů od data nahlášení reklamace.

20. V případě ohlášení reklamace o poškozeném produktu na dálku je kupující povinen přiložit fotodokumentaci poškozených částí (nejlépe e-mailem ve verzi elektronickou) .

21. Ohlášení reklamace týkající se mechanicky poškozených elementů je kupující povinen nahlásit prodávajícímu před jejich montáží. Po zamontování poškozených elementů reklamace nebude uznána.


22. Produkty, které byly předmětem reklamace jsou doručovány do centrály na náklady firmy BEMONDI  jen v tom případě, pokud zaslání poškozeného zboží, které jsou předmětem reklamace, bylo dohodnuto s obsluhou internetového obchodu a reklamace byla uznána jako zásadní a vznikla vinou producenta . V opačném případě náklady na přepravu reklamovaného produktu hradí kupující .

23. O výsledku reklamace jako např.: náprava produktu, výměna na nový nebo vrácení zaplacené ceny, rozhoduje prodejce na základě ocenění poškozeného produktu.

 

 1. Správcem osobních údajů (SOÚ) je BEMONDI Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa DIČ (NIP): 5223068612 IČ (REGON): 365088012 KRS 0000630651
2. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely spojené s realizací dotazu výše a příčinou kontaktu a pro realizaci s tím souvisejících právních povinností. Právní základ zpracování tvoří čl. 6 odst. 1 a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (úřední věstník EU L 2016.119.1) (GDPR).
3. Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž musí SOÚ na základě práva předat údaje fyzické osoby a subjekty zajišťující informační obsluhu umožňující realizaci dotazu.
4. Údaje budou zpracovávány po dobu uschování dokumentace definovanou ve zvláštních právních předpisech, pokud chybí po dobu do vypršení nároků vyplývajících z kontaktu, maximálně 3 roky. 
5. Fyzická osoba má právo požadovat přístup k osobním údajům, které se jí týkají, jejich opravení, odstranění nebo omezení jejich zpracovávání, právo vznést odpor vůči zpracovávání a také právo na přenášení osobních údajů a právo vznést stížnost k dozorčímu orgánu.
6. V případě údajů zpracovávaných na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - osobě náleží právo kdykoliv souhlas stáhnout bez vlivu na shodu zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho stažením, s právem.
7. Uvedení údajů je dobrovolní, neuvedení údajů nezbytných s ohledem na druh zpracování může znemožnit spolupráci se SOÚ.